Handtekening onder afspraken bouw duizenden woningen

Wethouder Harrie van der Laan tekent voor Zaanstad.
Wethouder Harrie van der Laan tekent voor Zaanstad.
Foto: Gemeente Zaanstad

Gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam en minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting hebben vandaag de Woondeal MRA ondertekend voor de bouw van 171.200 woningen tot en met 2030. Ook Zaanstad levert daaraan een bijdrage.

Zaanstad heeft als doel om de komende acht jaar minimaal 9800 woningen te bouwen, waarvan circa 2940 sociale huurwoningen (30 procent) en circa 3528 middeldure huur- en/of betaalbare koopwoningen (36 procent). Wethouder van Wonen Harrie van der Laan geeft aan dat de wooncrisis de volle aandacht van het college heeft: ‘Ik wil dat meer mensen in onze gemeente een dak boven hun hoofd krijgen de komende jaren. Door te investeren in betaalbare woningen zorgen we ervoor dat lagere en middeninkomens beter aan bod komen op de woningmarkt.’

Senioren

Veel van deze nieuwbouw bestaat uit gelijkvloerse appartementen die mede geschikt zijn voor ouderen, zodat er meer doorstroming op de woningmarkt komt. In nauwe samenwerking met de corporaties en met ontwikkelaars komen er duizenden woningen bij in Zaanstad de komende jaren. Voor circa 9000 woningen zijn al harde afspraken met marktpartijen of is het bestemmingsplan vastgesteld.

Knelpunten

De afspraken betekenen dat het Rijk zich inzet voor het wegnemen van knelpunten voor de woningbouw, bijvoorbeeld op het gebied van klimaatbestendig bouwen, geluid, stikstof en luchtkwaliteit. Dat is noodzakelijk om het woningtekort in de MRA sneller in te lopen en om de betaalbaarheid van het wonen in onze regio te verbeteren. Marktpartijen en woningcorporaties maken zich zorgen over het aantal randvoorwaarden dat nog moet worden ingevuld om vóór 2031 tot voldoende woningbouw te kunnen komen. De noodzaak om samen te werken is daarom groot.

Voorrangsgroepen

Zaanstad ondersteunt een verzoek van Amsterdam en De Jonge aan alle gemeenten in de MRA om minimaal 30 procent van vrijkomende en nieuwe sociale huurwoningen toe te wijzen aan urgenten en statushouders. Het achterliggende doel van de zogenaamde 30-30-30 regel (30 procent sociale huur in de nieuwbouwproductie, 30 procent sociale huur in de bestaande woningvoorraad en 30 procent toewijzing aan deze twee doelgroepen in vrijkomende sociale huur) is dat alle gemeenten in de MRA evenredig bijdragen aan het zorgen voor voldoende en betaalbare huisvesting voor de kwetsbare– en lage inkomensgroepen.

Dit verzoek loopt vooruit op de nieuwe Wet versterking regie volkshuisvesting, waarin het Rijk meer urgente groepen aanwijst en aan regio’s vraagt gezamenlijk afspraken te maken over de verdeling van deze woningzoekenden. Zaanstad wijst op dit moment 38 procent van de woningen toe aan urgenten, waarvan acht procent aan statushouders. De huisvesting van statushouders gebeurt via een halfjaarlijkse taakstelling vanuit het Rijk.

 

 

Reacties

Cookieinstellingen