Negentien koopwoningen aan de Kalverringdijk naast scheepsbouwer Claasen

Foto: Mulleners + Mulleners Architecten

Er worden negentien koopwoningen gebouwd aan de Kalverringdijk ten noorden van de Zaanse Schans. Een deel wordt vrijstaand en de rest twee-onder-één-kap. Dat staat in het voorgestelde nieuwe bestemmingsplan dat het college naar de raad heeft gestuurd. Er zijn ook 44 parkeerplaatsen ingetekend.

Het plangebied is ongeveer 10.000 vierkante meter groot en grenst aan de oostzijde aan de Kalverringdijk, aan de zuidkant aan jachtbouwer Claasen Shipyard en aan de westkant aan de Zaan. Aan de noordzijde loopt een sloot parallel aan de straat Engewormer. Daar staan al twee woningen (zie hieronder), met de huisnummers 17 en 18.

De nabijheid van Claasen is volgens het nieuwe bestemmingsplan geen probleem, omdat de onderneming van de huizen gescheiden wordt door de bedrijfshal en een hoog scherm. De dichtstbijzijnde nieuwe woningen worden op zo’n tien meter afstand van de hal gebouwd.

Wat betreft het industrieterrein Nieuweweg Zuid-West en Loders Croklaan geldt dat de nieuwe woningen binnen de geluidzone van het industrieterrein komen. Wonen is daardoor niet zonder meer toegestaan, maar volgens de gemeente vormen noch het industrielawaai noch de geuren van bijvoorbeeld cacaoverwerker Olam in Koog aan de Zaan in het onderhavige geval een belemmering voor woningbouw.

Bartelsluis autovrij

In de toekomst zal de Bartelsluis ten noorden van het gebied alleen nog voor fietsers en voetgangers toegankelijk gemaakt worden. Daarmee zal het grootste deel van het autoverkeer van en naar de nieuwe woningen via de Kalverringdijk richting het zuiden afgewikkeld worden of via de Engwormer naar het oosten. De parkeerbehoefte ‘wordt geheel binnen het plangebied opgelost’.

Plan Tijsterman

De braakliggende grond is al jaren in beeld als potentiële bouwlocatie, onder de naam plan Tijsterman. De eigenaar is KondorWessels Projecten. De koopwoningen voorzien een behoefte, volgens de Prognose Provincie Noord-Holland uit 2015. Daarin staat: ‘Zaanstad is in toenemende mate populair bij huishoudens uit de gemeente Amsterdam. Doordat ook het migratiesaldo met de overige regio’s niet langer negatief of zelfs positief is, groeit de gemeente de afgelopen periode vooral door vestiging van buitenaf. Dit hangt mede samen met de bouw van de nieuwbouwwijk Saendelft en de ontwikkelingen langs de Zaan. In de prognose verwachten we dat deze ontwikkeling zich doorzet.’

En: ‘Bij het doorgaan van deze ontwikkelingen neemt in Zaanstad het aantal inwoners (+22.200) en huishoudens flink toe (14.300). Ook in Zaanstad is de vergrijzing groot, maar in tegenstelling tot Noord-Holland Noord groeit ook het aantal jongeren en de beroepsbevolking. Het overgrote deel van de huishoudensgroei is ouder dan 65+, het aantal jonge huishoudens neemt nog licht toe.’

Uit het ontwerpbestemmingsplan: ‘Voor onderhavige locatie is het stedenbouwkundig plan met de verschillende woningtypen tot stand gekomen na diverse overleggen met het Supervisor overleg van de Zaan. Deze overleggen hebben geresulteerd in de diversiteit van woningtypen die kwalitatief aansluiten op de directe omgeving en bij de bebouwingstypologie langs de Zaan. Ten tweede zijn de plannen uitgewerkt op basis van advies van een lokale makelaar. Hiermee wordt geborgd dat woningen aansluiten bij zowel de kwantitatieve maar ook de kwalitatieve vraag uit de omgeving en de regio.’

Buitendijks

De locatie Tijsterman is momenteel buitendijks gebied, maar vroeger lag het grotendeels binnendijks. De Kalverringdijk is eind vorige eeuw verlegd naar de huidige plek. De oude dijk dateert uit 1637. Binnendijks werd in 1686 pelmolen De Jonge Prinses gebouwd, iets later, maar vóór 1694 verrees buitendijks, vrijwel op de grens met Wormer, oliemolen De Jonge Prins. Deze laatste molen werd in 1888 afgebroken, De Jonge Prinses onderging hetzelfde lot in 1937.

Op de plaats van De Jonge Prinses stond tot aan het einde van de vorige eeuw de fabriek van Wakker Kit chemie. De standplaats van De Jonge Prins was niet bebouwd met grote gebouwen of installaties.

De archeologische waarden in het gebied zijn de uit 1637 daterende dijk en de plaats van de twee 17e eeuwse molens. Tussen 2000 en 2005 hebben een aantal saneringen plaatsgevonden. Daarbij is de bodem met een halve meter opgehoogd. Dit betekent dat resten van de oude molens en de oude dijk nog in de bodem aanwezig kunnen zijn.

Uit een archeologisch vooronderzoek is gebleken dat op de Hemmes, direct ten zuiden van de Kalverpolder, onder soortgelijke omstandigheden de resten van molens bewaard zijn gebleven. Daarom worden de oude dijk en de molenplaatsen gezien als gebieden van archeologische waarde.

De negentien woningen zijn ontworpen door Mulleners + Mulleners Architecten, die in de regio ook tekenden voor de bebouwing van het ijsbaanterrein in Wormer (zie hieronder).

Reacties