Laatste poging Bruynzeel om schipbreuk vereniging te voorkomen

De alternatieve maar te dure locatie die Zaanstad aanbiedt.
Foto: Google Street View

De Watersportvereniging Bruynzeel doet opnieuw ‘een klemmend beroep’ op de raad om te voorkomen dat ze haar 50-jarig bestaan moet vieren met een opheffingsvergadering. De vereniging zit momenteel zonder haven en wil heel graag in Zaanstad blijven, maar dan moet de gemeente een financiĆ«le reddingsboei uitgooien.

De doorstart met een nieuwe jachthaven lijkt onbetaalbaar te worden door de hoge gemeentelijke waterpacht en het feit dat op basis van een tijdelijke omgevingsvergunning geen enkele marktpartij bereid blijkt om de vereniging een krediet te geven voor de aanleg van een nieuwe haven. Bruynzeel heeft het aan de gemeente te danken dat er 25 jaar lang gevaren kon worden vanuit de Achtersluispolder, vanaf een gepachte stek bij de firma Kokernoot. Dat contract liep in oktober dit jaar echter af.

Steeds minder toegankelijk

‘De forse investeringen van de gemeente indertijd in steigers en golfslagkering worden nu Bruynzeel daar vertrekt helaas onttrokken aan het semi-publieke domein,’ schrijft voorzitter Coen Schoon van de watersportvereniging aan de raad. Doordat commerciĆ«le havens steeds verder oprukken wordt de sport steeds minder toegankelijk voor mensen met een modaal inkomen, ziet hij. De gemeente heeft Bruynzeel een alternatieve locatie aangeboden ter hoogte van de Houtwerker aan de Havenstraat, maar de vereniging kan de financiering niet rond krijgen zonder steun.

Verdriedubbeling liggeld

De ‘onverwacht hoge Zaanse waterpach’ van 5,88 euro per vierkante meter betekent voor 40 boten ruwweg 600 euro per jaar per ligplaats, en daar komen de overige exploitatiekosten nog bovenop. Voor de leden betekent dat een verdriedubbeling van het liggeld. Ter vergelijking: op IJburg is sinds een aantal jaren een watersportvereniging actief die aan de gemeente Amsterdam jaarlijks 50 euro per ligplaats betaalt.

Goedkoper, langer en met garantstelling

Daarnaast moet de vereniging geld lenen om drijvende steigers te kopen en palen te slaan. Omdat het gaat om een tijdelijke omgevingsvergunning van tien jaar is het onmogelijk een bankkrediet te krijgen. Als het college erin blijft volharden dat de gemeente de vereniging niet financieel tegemoet kan komen, is het daarom einde oefening. Om dat te voorkomen moet de pachtsom omlaag – idealiter tot zo’n 50 euro per ligplaats – en zou Zaanstad borg moeten staan voor een krediet van 250.000 euro. Daarnaast zou de optie moeten worden geboden om na tien jaar de vergunning met nog eens vijf jaar te verlengen.

Reacties