PvdD en SP willen Kraaien uit lijden verlossen: ‘Zoek andere plek’

Foto: Flickr

De Partij voor de Dieren en de SP willen dat de gemeente in gesprek gaat met hockeyvereniging De Kraaien om een alternatief te zoeken voor de beoogde nieuwe locatie, het Fortuinveld in Zaandijk. De twee fracties betogen dat ‘de uitzichtsloze situatie’ voor de club ‘niet wenselijk’ is.

De Kraaien kunnen maar een beperkte tijd verder op het huidige complex in Wijdewormer, zei wethouder van Sport Gererd Slegers vorig jaar, maar ook hij had op dat moment geen idee hoe de situatie rond het Fortuinveld zich zou ontwikkelen. De SP en PvdD zijn er sowieso voorstander van om het terrein ongemoeid te laten nu zich daar in de loop der jaren een bijzonder stukje natuur heeft ontwikkeld. Melchior Mattens (PvdD) en Roland van Braam (SP) voorzien daarnaast nieuwe juridische gevechten nu het streven van het college is om de verhuizing wat de stikstofproblematiek betreft mogelijk te maken door een vergunning af te geven die in strijd is met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, wat een uiterst complexe zaak vol mogelijke valkuilen is in het waarschijnlijke geval dat de omwonenden opnieuw naar de rechter stappen.

De twee partijen komen daarom tijdens de begrotingsbehandeling met het voorstel om de slepende kwestie nu af te ronden en op een andere plek opnieuw te beginnen. De aanleg van sportvelden in het Fortuinveld leidt hoe dan ook tot extra stikstofdepositie in de aangrenzende Natura 2000-gebieden en dat kan sinds de PAS-uitspraak van de Raad van State niet langer worden weggewuifd.

Reacties