Raad van State: bestemmingsplan Fortuinveld van tafel wegens stikstof

Foto: Pixabay

De Raad van State heeft de behandeling van de zaak over het bestemmingsplan voor het hockeycomplex van De Kraaien aangehouden in verband met de eerdere stikstofuitspraak en nu besloten dat dat plan moet worden aangepast. Er is momenteel veel commotie over het rooien van het groen op het Fortuinveld, dat komende week moet beginnen. Die zal nu naar verwachting alleen maar toenemen.

Het door de gemeenteraad goedgekeurde bestemmingsplan maakt aan de Fortuinweg in Zaandijk een sportpark mogelijk met drie hockeyvelden, een clubgebouw en parkeerplaatsen, maar in het besluit is gebruikgemaakt van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) dat eind mei door de hoogste bestuursrechter van tafel is geveegd omdat het niet voldoet aan Europese regels. Daarmee is de wettelijke grondslag onder het besluit van Zaanstad weggevallen wegens strijd met de Wet natuurbescherming. De Belangenvereniging Huiseigenaren Harpstraat en Kontakt Milieubeheer Zaanstreek zijn er tegen in beroep gegaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij voeren onder meer bezwaren aan over het PAS en de gevolgen van stikstofneerslag op natuurgebieden in de omgeving. Het vonnis van vandaag behelst alleen de stikstofkwestie; over andere bezwaren wordt op een later moment geoordeeld nadat Zaanstad een nieuw bestemmingsplan heeft voorgelegd. 

 

Reacties