Inloop in Bullekerk over in kaart brengen flora en fauna

Foto: Gemeente Zaanstad

De gemeente heeft inwoners nodig om de dieren en planten die in Zaastad leven te inventariseren en te bekijken hoe het met ze gaat. Wie mee wil helpen om de biodiversiteit in kaart te brengen kan op op dinsdag 21 juni van 19:00 tot 21:00 uur terecht in de Bullekerk in Zaandam op een inloopavond met meer informatie.

Zaankanters kunnen samen inzicht geven in de vraag of bepaalde soorten erop vooruit gaan of juist in moeilijkheden komen door tellingen en vervolgonderzoeken. Meer inzicht in de flora en fauna geven de gemeente ook de mogelijkheid om bij projecten beter rekening houden met de op die plekken al aanwezige natuur en die waar mogelijk verder verbeteren. De gemeente is in 2018 begonnen met het burgeronderzoek naar de soortenrijkdom en daarvoor samen met de universiteit van Wageningen een meetplan opgesteld.

Verschillende habitats

Verschillende leefomgevingen in Zaanstad zijn in beeld gebracht, zoals plantsoen, bos en een veenweidegebied en daarbij is aangegeven hoe de soorten per locatie gemeten moeten worden. Bij het onderzoek wordt vooral gekeken naar soorten die iets zeggen over de leefomgeving, bijvoorbeeld de Noordse woelmuis en de grutto in het veenweidegebied en de mus en gierzwaluw in de stad. Gaat het ergens goed met een bepaalde diersoort, dan gaat het ook goed met de natuur in die leefomgeving.

De waarnemingen en tellingen worden geregistreerd in de Nederlandse Databank Flora en Fauna. Met de ingevoerde gegevens kunnen trends en analyses gemaakt worden over de lokale biodiversiteit. Wie kennis heeft van planten, vlinders, vogels, insecten of andere dieren wordt opgeroepen om mee te helpen.

Cookieinstellingen