Vragenlijst over onze leefomgeving in 2040: wat telt zwaar?

Foto: Twitter / Gemeente Zaanstad

De gemeente heeft een digitale vragenlijst opgesteld om te peilen wat inwoners belangrijk vinden in het Zaanstad van straks. Die kennis wordt meegenomen bij het opstellen van de Omgevingsvisie, die antwoord moet geven op de vraag welke gemeente we in 2040 willen en kunnen zijn.

De vragenlijst bevat keuzes over hoe belangrijk we bepaalde onderwerpen vinden en dilemma’s: wat moet voorrang krijgen boven wat? Vragen die langskomen gaan bijvoorbeeld over hoe wonen en werken in de toekomst goed in balans te houden zijn, met als concreet voorbeeld de Achtersluispolder, over hoe steeds meer woningen in bestaande wijken het woongenot be├»nvloeden, over nu al ruimte maken voor de gevolgen van klimaatverandering en over de toekomst van de groene buitengebieden. Moet in het veenweidegebied alles gericht zijn op het behoud van natuur en biodiversiteit of is het broodnodig voor de recreatieve behoeften van steeds dichter op een kluitje levende stadsbewoners?

Cookieinstellingen