Ideeënmarkt waarop inwoners hun plannen kunnen ‘verkopen’ aan de politiek

Foto: Public Domain Pictures / Mohamed Mahmoud Hassan

Als vervolg op de motiemarkt van vorig jaar is de gemeenteraad nu bezig met de organisatie van een ideeënmarkt die op 9 oktober wordt gehouden op een nog te bepalen plek. Inwoners kunnen daar hun ideeën voor de stad promoten. Het is aan de raadsleden deze ideeën op te halen en te bepalen welke zij willen ‘adopteren’ en samen met de inwoner uitwerken tot een motie of een amendement op de volgende begroting.

Wanneer meerdere raadsleden/fracties het idee willen adopteren is het aan de initiatiefnemer om te beslissen met welk(e) raadslid/raadsleden hij of zij in zee wil gaan. Het is aan het raadslid zelf om in overleg met de initiatiefnemer(s) te zoeken naar de weg om geld vrij te maken voor het voorstel. Inwoners die zich aanmelden worden vooraf gevraagd om uitleg te geven over het idee, welke resultaten/doelen er bereikt mee zouden moeten worden en wat er nodig is om het idee uit te voeren. Daarnaast krijgen zij uitleg over de ideeënmarkt en wat zij kunnen verwachten. Aanmelden kan tot 30 september; de wijze waarop volgt nog. Daarna worden alle aangemelde plannen besproken met de ambtelijke organisatie om te voorkomen dat er ideeën op de markt gepresenteerd worden die niet uitvoerbaar zijn, bijvoorbeeld omdat ze tegen wet- of regelgeving ingaan. Van de fracties wordt verwacht dat ze een reactie geven op alle ideeën, dus ook op de plannen die ze niet adopteren.

Echte Burgerparticipatie

De markt is onderdeel van Echte Burgerparticipatie, een raadsinitiatief om inwoners meer bij de beslissingen die in Zaanstad worden genomen te betrekken. Dat resulteerde tot nu toe in de motiemarkt, een drietal Lagerhuisdebatten en het project De wijk is van iedereen. Bij de bespreking van de Voorjaarsnota is eerder dit jaar besloten om voor 2020 het budget voor de Echte Burgerparticipatie te halveren. Daardoor is De wijk is van iedereen gesneuveld. Er zou dit najaar ook nog één Lagerhuisdebat moeten komen, maar concrete informatie daarover ontbreekt nog. Bekeken wordt op tijdens het Lagerhuisdebat tussen burgers onderling en burgers en de gemeenteraadsleden ook een debat met een Jongerenraad gehouden kan worden.

Reacties

0