Digitaal loket RDW met info over ontheffingen ZE-zones

jul 03 , 11:57 Bedrijvigheid
milieuzone
De Rijksdienst voor het Wegverkeer heeft een digitaal loket geopend voor ondernemers met vragen over Zero Emissie Zones en mogelijke ontheffingen van het inrijverbod voor voertuigen op fossiele brandstof. Zaanstad wil er in 2026 in Zaandam mee beginnen, hoewel een deel van de gemeenteraad er zeer sceptisch tegenover staat.
Ook veel ondernemers hebben er een hard hoofd in , hield centrummanager van de Bedrijfsinvesteringszone Stadshart Zaandam Paul van Nobelen de gemeenteraad onlangs voor. Maar 'het leeft niet,' zei hij ook. In de raad bleek dat het beeld dat bij het ingaan van een ZE-zone bussen en trucks van het ene op het andere moment de toegang verliezen te zwart-wit is. Er is een overgangsregeling en er zijn vrijstellingen en individuele ontheffingen. 'Maar op 1 januari 2030 moet het gewoon landelijk geregeld zijn,' hield wethouder Gerard Slegers zijn gehoor voor. Hoewel het nieuwe kabinet daar mogelijk weer aan gaat sleutelen.

Uitstel

Het nadeel van uitstel is dat de deadline dan veel dichterbij ligt er minder tijd is om plooien glad te strijken. Ondernemers schuiven de uitdaging voor zich uit 'en dan zitten we over een paar jaar weer met precies dezelfde discussie,' voorspelde D66-raadslid Flip Hoedemaeker. Uitstel is ook niet eerlijk tegenover ondernemers die al wel de nodige stappen hebben gezet om zich voor te bereiden, meenden verschillende fracties. Een meerderheid lijkt er daarom geen voorstander van en Rosa's Mariska's Schuttevaer pleitte er zelfs voor om meteen maar de hele zure appel door te bijten en ook de centrumgebieden van Wormerveer en Krommenie meteen vanaf 2026 mee te nemen. Slegers wil eerst leren van Zaandam en die ervaringen later in de twee dorpen meenemen in de uitvoering.

Mobiliteitsmakelaar

In 2023 en 2024 heeft de gemeente vier keer een brief naar de ondernemers met bussen en vrachtwagens gestuurd over wat eraan zit te komen. De met geld van het Rijk aangestelde mobiliteitsmakelaar van Zaanstad voerde al 52 individuele gesprekken met ondernemers en heeft nog zo'n 40 in de planning, aldus de wethouder. 'Een e-bus aanschaffen kan voor ZZP'ers zelfs heel lucratief zijn,' vertelde hij. Voor de werkbusjes geldt overigens dat zij geen last hebben van netcongestie; maar dat is een ander verhaal voor vrachtwagens. Later dit jaar komt het college nog een oplaadvisie.