Ontmantelen RTVI kost gemeente ruim een ton

Foto: PxHere / CC0 Publiek Domein

Het college wil de jarenlange samenwerking met RTVI Zaanstreek ‘afhechten’ door de voormalige lokale omroep maximaal 117.212 euro uit te keren voor de kosten die gemoeid zijn met de onttakeling van de organisatie. Sinds 1 februari is De Orkaan de lokale publieke media-instelling van Zaanstad en Wormerland.

Als Zaanstad de zaken met RTVI meteen goed regelt voorkomt dat bijvoorbeeld het risico op juridische procedures, schrijft wethouder Annette Baerveldt aan de raad. Omdat de stichting langer dan vier jaar subsidie kreeg was er sprake van een structurele subsidierelatie, waarbij een ‘redelijke termijn’ van meestal drie jaar gebruikelijk is om deze af te bouwen bij een scheiding der wegen. Er kan echter ook gekozen worden voor een bedrag ineens om de zogeheten frictiekosten te vergoeden en daarop is de keuze van het college gevallen. Het gaat om het daadwerkelijke tekort na de ontmantelinge, dat nog lager kan uitvallen als bijvoorbeeld de verkoop van bezittingen meer opelevert dan voorzien.

Bedrag valt mee

‘Door te kiezen voor een eenmalige frictiekostenvergoeding wordt RTVI Zaanstreek nog
steeds goed in staat gesteld om haar bedrijfsvoering af te bouwen en zijn de werknemers niet slechter af dan wanneer gekozen zou zijn voor een afbouwende subsidie. En op deze manier hoeft het gehele subsidieproces slechts één keer doorlopen te worden en is er geen risico op verdere juridische procedures,’ aldus de wethouder.  Eerder was ingeschat dat de gemeente maximaal 150.000 euro aan frictiekosten kwijt zou zijn, dus het daadwerkelijke bedrag valt mee.

Sanctie

De uitgaven die nodig zijn voor het afronden van de activiteiten hebben betrekking op de huisvesting, het personeel en kosten die samenhangen met inkoop, servicecontracten voor de techniek van de lokale publieke omroep en kantoorkosten, waaronder de rekening van de accountant. RTVI is Zaanstad ook nog geld schuldig in verband met een sanctie naar aanleiding van de vermogenstoets bij de verantwoording van de in 2020 ontvangen subsidie, maar daar heeft de stichting bezwaar tegen aangetekend.

In verband met corona heeft RTVI Zaanstreek van het Steunefonds voor de Journalistiek compensatie ontvangen voor schade en inkomstenderving als gevolg van de epidemie, maar dit geld is ingezet voor ‘activiteiten die niet onder de reikwijdte van de toekenning vallen’ en moet deels worden terugbetaald. RTVI zette het geld in om het gat in de begroting te dekken dat ontstond door de in 2019 aangekondigde verlaging van de subsidie in 2021. Nu Zaanstad de terug te betalen compensatie voor haar rekening neemt is ook die zaak mooi ‘afgehecht’.

Reacties

Cookieinstellingen