Gemeente en grote bedrijven gaan nauwer samenwerken

Foto: YouTube / Gemeente Zaanstad

De vereniging Zaanstad Maakstad en de gemeente hebben afspraken gemaakt om samen te werken aan ‘een gerichte versterking van het ondernemersklimaat’ en het vergroten van de aantrekkelijkheid van de gemeente voor ondernemers, bewoners en bezoekers. Dat betekent dat wonen, werken, natuur en industrie met elkaar in balans moeten worden gebracht. En dat de CO2-uitstoot omlaag gaat.

Zaanstad Maakstad vertegenwoordigt de industrie, die onontbeerlijk is voor de lokale economie maar soms ook een sta in de weg voor bijvoorbeeld al even noodzakelijke woningbouw. De organisatie bestaat op dit moment uit vijftien bedrijven: Aak, Bunge Loders Croklaan, Cabot, Cargill, Exter, Forbo, Hansel, JS Cocoa, Lassie, Olam Cocoa, Pieter Bon, Tate & Lyle, Van wijngaarden, Zaanlandse Olieraffinaderij en Verkade. Deze bedrijven vertegenwoordigen rond 80 procent van het energieverbruik in de Zaanse industrie. Het doel is om Zaanstad Maakstad uit te breiden tot 20 tot 25 partijen, waarmee 95 procent van het energieverbruik afgedekt is.

Klimaatdoelen

‘Met een gezamenlijke aanpak koerst de samenwerking af op klimaatneutraal in 2050, het halveren van de CO2-uitstoot in 2030 en naar netto nul in 2050,’ schrijft het college aan de gemeenteraad. Daarmee komt ruimte vrij voor de doorontwikkeling van de stad en wordt een bijdrage geleverd aan een betere bescherming van de natuur. ‘Uitgangspunt daarbij is dat de Zaanse industrie een belangrijk onderdeel van de Zaanse  economische structuur is en dat ook de komende decennia zal blijven, mits de stap gemaakt kan worden naar een groene industrie.’

Rechtszaken voorkomen

Op het gebied van mobiliteit wordt in samenwerking met de Green Businessclub gezocht naar versterking van vervoer over water, het gebruik van hub’s en het elektrificeren van het vrachtvervoer. Voorts gaan de  vereniging en de gemeente bij de gebiedsontwikkeling ‘aan de voorkant van het ontwikkelingsproces met elkaar het gesprek aan’: hetgeen betekent dat al in een vroeg stadium de koppen bij elkaar worden gestoken.  De achtergrond daarvan is ‘om allerlei juridische procedures aan de achterkant van de gebiedsontwikkeling te voorkomen’. Opvallend detail: in de brief van het college aan de raad wordt het heikele punt van de transformatie van bedrijventerreinen naar wonen en werken niet aangestipt. Daar leven in de Achtersluispolder nog veel vragen over. Het FD schrijft er vandaag over (achter de betaalmuur) onder de kop ‘Wonen tussen de bedrijven? In de Zaanse Achtersluispolder is dat nog geen uitgemaakte zaak’.

Reacties

Cookieinstellingen