Verloedering Achtersluispolder baart ondernemers zorgen

Foto: Google Earth

De Ondernemersvereniging Zaanstad Zuid maakt zich grote zorgen over de woningbouwplannen voor de Achtersluispolder, de verloedering van het bedrijventerrein door het gebrek aan aandacht vanuit de gemeente, het verkeer en dreigende lastenverzwaringen. De politiek wordt gevraagd om daar in de programma’s voor de aanstaande raadsverkiezingen niet overheen te walsen.

De OVZZ vertegenwoordigt de ondernemers in de Achtersluispolder, Westerspoor, Zuiderhout, aan de Houthavenkade, op het Hembrugterrein, aan de Westzanerdijk en het Zilverland. Met name in de gebieden waar de zwaardere industrie gevestigd is zotgt de woningbouwopgave van Zaanstad voor veel onrust. ‘De onduidelijkheid die hiermee gepaard gaat schept bij de ondernemers onzekerheid over vestiging, uitbreiding en investeringen.

De OVZZ vraagt de partijen meer concrete duidelijkheid over de plannen. Ondernemers in ons gebied twijfelen over investeringen, hebben geen idee of zij überhaupt te verplaatsen zijn, laat staan waarheen,’ schrijft voorzitter Rob Smits aan de nu in de raad vertegenwoordigde fracties.

Kwaliteitskeurmerk op het spel

Hij noemt de staat van de Achtersluispolder ‘alarmerend en zorgelijk’. ‘Massa’s (zwerf)afval, dumping van grof vuil, rondhangende personen die in het gebied niets te zoeken hebben, achterstallige groenvoorziening etcetera, het is de ondernemers een doorn in het oog. Een bedrijventerrein moet uitnodigend zijn voor ondernemers, medewerkers, klanten en leveranciers, maar is dat op dit moment allerminst.’ Gevreesd wordt zelfs dat de eerstvolgende KVO-certificering in het water zal vallen. De ondernemersvereniging doet wat hij kan:

  • Bestuursleden gaan regelmatig het gebied in om het vuil op te ruimen;
  • Ondernemers wordt gevraagd om ook buiten de eigen grond of het eigen gebied de handen uit de mouwen te steken;
  • Overlastgevers zoals het Migrantenhotel worden aangsproken op de overlast die de bewoners veroorzaken;
  • Er is direct contact met de afdelingen Handhaving, Zwerfval en Groenvoorziening bij de gemeente.

Maar dat alles heeft niet het gewenste effect. ‘Het is dweilen met de kraan open. Daarnaast is al onze inzet vrijwillig en niet oneindig. We hebben de inzet van het opruimen van het zwerfafval even vertaald naar een kostenoverzicht. Dit heeft de afgelopen drie maanden zes uur per week gekost, totale kosten bijna 3000 euro. Een actieve bijdrage van de gemeente in uren en middelen zou het minste moeten zijn om de verloedering te stoppen en te komen tot een verbetering.’

Bereikbaarheid en parkeren

Wat de bereikbaarheid betreft is het belangrijk dat de Achtersluispolder niet alleen met auto’s en de vrachtwagens maar ook via het openbaar vervoer goed bereikbaar bljft en dat er een truckparkeerplaats komt om de overlast van geparkeerde vrachtwagens in het gebied en de gevaarlijke situaties die dat met zich meebrengt aan te pakken.

‘OVZZ zit graag aan tafel bij het maken van de plannen die het gebied betreffen of onze ondernemers raken. We worden wel betrokken in het meedenken, maar zien te weinig daadwerkelijk effect daarvan. Concrete vragen kunnen telkens lastig beantwoord worden of ervaren we te weinig doorzettingskracht,’ schrijft Smits.

Geen goede tijd voor investeringen

Ook de lokale uitvoering van het klimaatakkoord hangt de ondernemers nog boven het hoofd, in een tijd dat vele vanwege de coronacrisis minder of geen geld meer hebben om te investeren. ‘Het is van belang hen niet af te stoten met dreigende hoge lasten en onzekerheid, maar hen te faciliteren en ruimte voor ondernemen te bieden.’

De OVZZ draagt haar steentje daaraan bij door de leden te informeren over hergebruik en energiebesparing en over het voorsorteren op de aanstaande energietransitie door onder andere collectieve energie-inkoop, het zelf opwekken en het delen van energieoverschotten met de omliggende bebouwde omgeving. Maar zonder medewerking van de gemeentelijke politiek is dat alles water naar de zee dragen.

Reacties