ZMC krijgt rapportcijfer 2 voor financiële gezondheid

Foto: Accountantsbureau BDO

Het Zaans Medisch Centrum krijgt van accountantsbureau BDO in zijn jaarlijkse rapport over de financiële gezondheid van ziekenhuizen een 2, na twee jaren met een 5, een 4 in 2017 en een 5 in 2016. Daarvoor waren er sinds 2011 louter voldoendes, met als uitschieter een 9 in 2015. Het ZMC zakte landelijk gezien naar positie 62.

Over 2020 scoren tien ziekenhuizen een onvoldoende (5 of lager), in de benchmark over het jaar 2019 waren dat er eveneens tien. Een kanttekening hierbij is dat het Ikazia Ziekenhuis Rotterdam en het Spijkenisse Medisch Centrum hun jaarcijfers nog niet hebben gedeponeerd. De drie ziekenhuizen die in de laatste drie jaren een onvoldoende scoorden waren naast het middelgrote ZMC het HagaZiekenhuis in Den Haag en het Langeland Ziekenhuis in Zoetermeer.

Ingrijpen nodig

De Nederlandse algemene ziekenhuizen behaalden vorig jaar gemiddeld genomen ruime voldoendes, met een 7,0 voor financiële gezondheid. Covid-19 heeft echter geleid tot een grotere tweedeling tussen de kleinere en middelgrote versus de grote ziekenhuizen en heeft de transformatie van de sector aanzienlijk vertraagd. Voor toekomstbestendige zorg is stevig ingrijpen nu urgenter dan ooit, aldus de analyse van BDO.

Middelgrote ziekenhuizen de klos

Het accountantsbureau signaleert in zijn rapportage overall een licht lagere score en vooral een verslachtering van de financiële situatie bij kleinere en middelgrote instellingen. De algemene ziekenhuizen scoren voor hun financiële gezondheid over 2020 gemiddeld een 7,0 tegenover een 7,3 over 2019. De rapportcijfers van de kleinere en middelgrote ziekenhuizen zijn echter aanzienlijk verslechterd, terwijl die van grote ziekenhuizen juist gelijk zijn gebleven. De kleinere ziekenhuizen dalen van een 6,8 naar een 6,3 en de middelgrote van een 7,0 naar een 6,3. De rapportcijfers van de grotere ziekenhuizen zijn gemiddeld een 7,6 gebleven.

Rendement stabiel

Het gemiddelde rendement van alle ziekenhuizen samen over was vorig jaar met anderhalf procent  ongeveer gelijk aan dat in 2019. In 2020 zijn voornamelijk de personeelskosten met een plus van 7,7 procent relatief sterk gestegen in vergelijking met de opbrengsten. De ratio tussen Ebitda (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) en opbrengsten daalde tussen eind 2019 en eind 2020 van 8,91 naar 8,71 procent. Middelgrote ziekenhuizen scoren op dit punt met 7,39 procent het laagst en kenden ook de scherpste daling: ze kwamen van 8,11 procent.

De gemiddelde solvabiliteit nam in 2020 toe met 1,6 procentpunt tot 30,4. Hierbij valt op dat er nagenoeg geen verschil meer is tussen de gemiddelde solvabiliteit van kleinere, middelgrote en grote ziekenhuizen. In voorgaande jaren groeide de solvabiliteit van de kleinere ziekenhuizen het sterkst; in 2020 laten de grote ziekenhuizen de grootste stijging zien: van 28,4 naar 30,5 procent.

 

 

Reacties