Is voorrang lokale bedrijven bij aanbestedingen gelukt?

Foto: Facebook / Fred Kroket

Zeven jaar geleden nam de gemeenteraad een motie van Democratisch Zaanstad aan om lokale ondernemers meer kansen te geven bij gemeentelijke aanbestedingen. De fractie wil nu via schriftelijke vragen te weten komen wat daarvan terecht is gekomen, ook al in het licht van de onzekere situatie van Fred Kroket in Westzaan.

Met de uitvoering van zou er jaarlijks minstens één bijeenkomst worden gehouden voor lokale ondernemers om het aanbestedingsbeleid dan wel de wet- en regelgeving op dit gebied toe te lichten, moesten bij onderhandse offerteaanvragen zoveel mogelijk lokale ondernemers  betrokken worden, moesten aanbestedingen ’transparant, eenduidig en zo eenvoudig mogelijk’ gehouden worden en zou de gemeenteraad op de hoogte worden gehouden van de voortgang. Sinds februari 2015 is er echter niets meer over vernomen.

Knelpunten

DZ werd getriggerd toen het college eind maart dit jaar liet weten dat de voorkeur voor lokale ondernemers in geval van onderhandse aanbestedingen ‘expliciet in het inkoopbeleid zal worden opgenomen’. Want hoe verhoudt zich dat tot de motie uit 2914? Het college liet DZ al weten dat het ‘een doorontwikkeling’ van de motie betreft, want de huidige aanpak had nog een aantal knelpunten: er was nog geen centraal overzicht van de onderhandse aanbestedingen en het inkoopbeleid was ‘nog niet uitgesproken genoeg’ wat betreft de voorkeur voor lokale bedrijven.

Fred Kroket

Fractievoorzitter Juliëtte Rot vraagt of er inmiddels schot in die zaken zit en hoe in dat licht de aanbesteding van twee horecakavels op bedrijventerrein HoogTij moet worden gezien, waar de eigenaar van snackgelegenheid Fred Kroket een hard hoofd in heeft. Het college schreef dat ook Fred Voskuil mee kan doen aan de aanbesteding en dat ‘lokale ondernemers een goede kans moeten kunnen maken op het verkrijgen van een horecakavel op HoogTij’. Rot voelt net als Voskuil nattigheid: een goede kans ergens op maken zou immers niet voor het eerst kunnen leiden tot met lege handen achterblijven.

Reacties

Cookieinstellingen