Vergunning Tata aangescherpt voor ‘zeer zorgwekkende’ stoffen

Foto: Flickr / Wattman

De vergunning van Tata Steel wordt aangescherpt voor acht ‘zeer zorgwekkende’ stoffen. De provincie meldt dit na een inventarisatie die de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft gemaakt van het gebruik en de uitstoot van alle gevaarlijke stoffen bij de staalfabriek.

De aanscherping gaat gelden voor beryllium, chroom, kwik, lood, arseen, cadmium, nikkel en benzo(a)pyreen. Voor de uitstoot van die stoffen geeft de vergunning nu te veel ruimte, al wordt volgens de provincie het toelaatbare niveau niet overschreden. De aanpassing van de vergunning gaat een half jaar in beslag nemen.

Gezondheidsklachten

Eerder dit jaar bleek uit een rapport van het RIVM dat omwonenden van Tata Steel blootstaan aan veel meer schadelijke stoffen dan mensen elders. Uit het gebied komen ook veel meer gezondheidsklachten. Naar aanleiding van het onderzoek zeiden de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk dat de ‘gezondheidsprijs’ die hun inwoners betalen voor de aanwezigheid van Tata te hoog is.

Reacties