Provincie stelt paal en perk aan vestiging datacenters

Foto: Piqsels / CC0

Alleen op specifieke bedrijventerreinen in Amsterdam, Haarlemmermeer, Diemen en Hollands Kroon kunnen nog nieuwe datacenters worden gevestigd, heeft het college van Gedeputeerde Staten vastgelegd in de concept-datacenterstrategie. Dat betekent dat Zaanstad ervan verschoond zal blijven.

Het dagelijks bestuur van Noord-Holland wil dat de provincie het meest duurzame en innovatieve datacenterknooppunt van Europa wordt. Het stelt daarom strenge eisen aan de komst van nieuwe datacenters. ‘We willen dat de impact van datacenters op het landschap, de energievoorziening en het watergebruik minimaal is: dat datacenters voorzien in eigen duurzame energieopwekking, dat de restwarmte (in de omgeving) wordt benut, de gebouwen circulair zijn ontwikkeld en landschappelijk goed zijn ingepast,’ zegt Gedeputeerde Economie Ilse Zaal.

Complex

De ambitie is groot en de uitdagingen zijn even groot als complex, weet Zaal. Digitalisering heeft een omvangrijke en groeiende impact op de provincie, zowel voor de inwoners als voor bedrijven. Het toenemende dataverkeer en vraagt een stevige digitale infrastructuur en datacenters zijn daarvoor noodzakelijk. Maar niet overal verspreid door de provincie.

Daarnaast wordt het verplicht dat de gemeenten waar datacenters zich nog wel kunnen vestigen met de provincie afspraken maken over de manier waarop de datacenters worden ingepast in het landschap en het gebruik van energie, water en het benutten van restwarmte. Eind dit jaar stellen Provinciale Staten een definitieve datacenterstrategie vast.

Reacties