HoogTij ‘beschermd’ tegen komst datacenters

Foto: Flickr / Leonardo Rizzi

Er zijn voor zover het college weet geen plannen bij bedrijven om het eerste datacenter van Zaanstad in te richten, maar er wordt wel rekening mee gehouden dat er op enig moment een gegadigde voor is. Er wordt daarom gepraat over een regionale strategie voor de vestiging van datacenters, die voor de zomervakantie klaar moet zijn.

Datacenters zijn onmisbaar in onze steeds digitalere wereld, maar er kleven ook een hoop haken en ogen aan. Ze slurpen energie en (leiding)water en er zijn zorgen over mogelijke drinkwatertekorten bij droogte. Bovendien lozen ze chemicaliën op het oppervlaktewater. In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat over hun invloed op de omgeving nog weinig bekend is. Het CDA maakte zich zorgen over de mogelijke komst van dergelijke bedrijven naar HoogTij, maar wethouder Hans Krieger kon de fractie gisteravond geruststellen.

Werkgelegenheid

Wat de invulling van het Westzaanse bedrijventerein betreft worden eisen gesteld aan werkgelegenheid en de dozen die de datacenters omhullen zijn dan wel groot, maar ze zijn ook vrijwel uitgestorven. Alleen al om die reden ziet Krieger ze geen voet aan de grond krijgen op HoogTij. Wanneer een datacenter het oog laat vallen op een bestaand bedrijfspand in particulier bezit en het bestemmingsplan een dergelijk gebruik toestaat, dan kan de gemeente de vestiging van een datacenter echter niet voorkomen.

En dat kan tot meer leiden dan milieuproblemen zo blijkt in Wormer, dat inmiddels na een artikel in NRC Handelsblad te boek staat als ‘het afvoerputje van het internet‘ vanwege de meer dan dubieuze activiteiten van twee mannen die er een datacenter runnen. Een bedrijf dat zich bezighoudt met zaken als cybercriminaliteit, malware, grote hoeveelheden spam, DDoS-aanvallen en zelfs kinderporno, maar dat al bijna 20 jaar vrijwel ongestoord zijn gang kan gaan.

Haarlemmermeer

Bijvoorbeeld Amsterdam en Haarlemmermeer hebben in tegenstelling tot Zaanstad al wel beleid voor de vestiging en uitbreiding van datacenters. Die laatste gemeente stuurt op ‘gematigde groei’ op basis van de beschikbare ontwikkelruimte. Daarvoor is een verdelingsprocedure opgesteld die ervoor moet zorgen dat de beschikbare ruimte volgens een vaste werkwijze en volgens een vaste volgorde wordt verdeeld. In Haarlemmermeer is op dit moment 750 megavolt ampère beschikbaar voor nieuwe datacenters en er ligt een aanvraag op tafel van een bedrijf dat de beoogde capaciteit nog niet gespecificeerd heeft.

 

Reacties