Ondernemersloket voor het Zaanse MKB vanaf 1 januari bemand

Een gebied met kansen voor het MKB: de Zaanbocht in Wormerveer.
Foto: Google Street View

Het Ondernemersloket dat de gemeente opstart om het plaatselijke midden- en kleinbedrijf (MKB) bij te staan gaat op 1 januari 2018 van start met een menselijk aanspreekpunt. De digitale component is al enige maanden in de lucht.

Het ‘loket’ zal zich in eerste instantie richten op het leren kennen van het bestaande MKB in Zaanstad en de vragen die ondernemers hebben. De doelstelling is het bevorderen van de werkgelegenheid in de gemeente, waar het MKB goed is voor 60 procent van de banen.

Aanvulling

Uit voorbereidende gesprekken met de doelgroep is naar voren gekomen dat het Ondernemersloket een aanvulling moet worden op al bestaande dienstverlening. Het moet geen fysiek loket zijn, maar een persoon die te vinden is op plekken waar de Zaanse ondernemer zich ook bevindt. Dan krijgt het een spilfunctie tussen ondernemers, ambtenaren van de gemeente (bijvoorbeeld de sociale wijkteams) en van andere organisaties of deelnemers aan netwerken (denk aan ondernemersverenigingen).

Het Ondernemersloket gaat informatie bieden, advies geven en de juiste verbindingen leggen. Er zijn twee onderdelen:

  • De digitale informatievoorziening. Hiervoor is afgelopen april www.ondernemen.zaanstad.nl gelanceerd.
  • Een persoonlijk loket. De coördinator Ondernemersloket wordt het eerste aanspreekpunt voor de MKB’er met een vraag. Het is mogelijk om fysiek een afspraak te maken, al dan niet op het stadhuis. Deze functionaris (0,8 fte) zal zowel binnen als buiten het stadhuis werken en veelal aanwezig zijn waar de ondernemers ook te vinden zijn, zoals op de bedrijventerreinen of bij netwerkbijeenkomsten.

Daarnaast krijgt het Ondernemersloket een signalerende functie voor trends en ontwikkelingen in de vragen van ondernemers zodat daar adequaat op in kan worden gespeeld.

Als het MKB het Ondernemersloket eenmaal weet te vinden en ondernemers tevreden zijn over de dienstverlening, kan de volgende stap gezet worden: het promoten van Zaanstad bij potentiele nieuwkomers.

Reacties