Dwangbevelen gemeente voor inning BIZ-bijdrage

Foto: Google Street View

Ondernemers in de bedrijfsinvesteringszone in Zaandam krijgen ondanks de coronacrisis dwangbevelen van de gemeente om de zogenoemde BIZ-belasting te betalen. De POV vraagt zich af welke activiteiten Stichting BIZ Stadshart Zaandam vorig jaar heeft ontplooid om de inning van de heffing te rechtvaardigen.

De BIZ-belasting is voor zowel gebruikers van een pand als voor de eigenaren en wordt geheven ‘ter bestrijding van de kosten die zijn verbonden aan activiteiten in de openbare ruimte en op internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone’. In de verordening die dat regelt staat daarnaast onder andere dat de gemeente de geïnde belastingen retourneert als subsidie en dat er regels zijn om een dergelijke subsidie te ontvangen. Ook de wijze van verantwoording is in de verordening vastgelegd.

Coulance gevraagd

De Partij voor Ouderen en Veiligheid vraagt zich nu af hoe dit in coronajaar 2020 is verlopen, toen ondernemers zich plotseling geconfronteerd zagen met allerlei beperkende maatregelen en zelfs gedwongen sluitingen. Het lijkt fractievoorzitter Harrie van der Laan reden genoeg om hen financieel te ontzien, maar het tegenoversgestelde lijkt te gebeuren. Ook voor dit jaar is de agenda (nog) leeg vanwege alle onzekerheid over het verloop van de crisis, maar moet er toch worden afgrekend.

Geen contacten

Heel veel ondernemers binnen de investeringszone hebben echter al maanden geen inkomsten, schrijft Van der Laan. Hij wil weten of het college ervan op de hoogte is dat de stichting BIZ Stadshart Zaandam de activiteiten heeft teruggeschroefd tot nagenoeg nihil en dat ondernemers al maanden niets vernomen hebben van de stichting. Van der Laan pleit ervoor om de BIZ-bijdrage voor de jaren 2020 en 2021 kwijt te schelden of in elk geval terug te betalen, inclusief eventuele extra kosten die de ondernemers in rekening zijn gebracht voor het innen van hun bijdragen.

Verantwoording

Hij wil ook de subsidieaanvraag en het activiteitenplan voor de jaren 2019, 2020 en 2021 inzien en een overzicht van de uitgaven van de stichting in 2019 en 2020 om te kunnen beoordelen wat er in die jaren is  geïnvesteerd in het bevorderen van de leefbaarheid en de veiligheid in de bedrijfsinvesteringszone of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling. Dat is immers de doelstelling van de BIZ.

 

 

Reacties