Bedrijfsinvesteringszone in het stadshart wordt op 1 januari een feit

Foto: Google Street View

Het stadshart van Zaandam heeft vanaf 1 januari 2019 een Bedrijfsinvesteringszone (BIZ), nadat een ruime meerderheid van de daar gevestigde ondernemers via een draagvlakmeting liet weten voorstander te zijn van zo’n gezamenlijke pot voor promotie en andere activiteiten.

De BIZ geeft de ondernemers de mogelijkheid om samen investeren in een aantrekkelijker, bekender en veiliger winkelgebied. Ze betalen daarvoor een jaarlijkse bijdrage, waarvan de gemeente de heffing en invordering verzorgt. De Stichting BIZ Stadshart Zaandam nam hiervoor het initiatief. De BIZ gaat in eerste instantie vijf jaar draaien.

Wethouder blij

Wethouder Gerard Ram van Economische Zaken is blij met deze uitkomst omdat hij de toegevoegde waarde ziet van de samenwerking tussen de ondernemers. ‘Uiteraard moeten we bekijken hoe de BIZ in de praktijk werkt en zorgvuldig evalueren. Maar wij denken dat dit kan leiden tot het verder verbeteren van ons winkelgebied. Het is bovendien goed dat ondernemers zelf invloed hebben op de uitstraling en veiligheid in ‘hun’ gebied. Wij vinden het ook positief dat er wordt gekeken naar het gemeenschappelijk belang. Wat ons betreft volgen andere gebieden in Zaanstad het goede voorbeeld van de Zaanse binnenstad.’

Voor de draagvlakmeting werden volgens de toezichthoudende notaris 302 stembiljetten verzonden. Daarvan werden 184 correct ingevuld ingeleverd bij de gemeente, met 126 stemmen vóór, 56 tegen en twee ‘neutraal’. Daarmee voldoet de uitslag aan de wettelijk voorgeschreven draagvlakvereisten.

‘Samen’ het devies

Voorzitter Colette Hesse van het oprichtingsbestuur BIZ Stadshart Zaandam ziet straks alle ondernemers aan hetzelfde doel werken: meer bezoekers en meer bestedingen in de stad. ‘Door samen te werken bereiken we een grotere financiële slagkracht. Bijvoorbeeld door betere promotie van onze mooie binnenstad. Samen hebben wij een grotere kans op het realiseren van plannen en ideeën. Alles zelf doen is optellen, samen doen is vermenigvuldigen.’

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen