Besluit al gevallen; pas maandag duidelijkheid over Ornina

Foto: Facebook / Restaurant Ornina

Burgemeester Jan Hamming heeft al een besluit genomen over het instandhouden of terugdraaien van zijn beslissing om de vergunning van exploitant Bassel Kurdi van restaurant Ornina in te trekken, maar de ondernemer zal toch nog een onzekere kerst door moeten zien te komen. Hij heeft maandagmiddag een afspraak met Hamming.

Na kritiek uit de gemeenteraad en het Ombudsteam van de lokale afdeling van de PvdA besloot de burgemeester dat er een onafhankelijk intern onderzoek moest komen naar de volledigheid van de belangenafweging die hij in deze kwestie heeft gemaakt. Op grond daarvan zou hij zijn besluit opnieuw tegen het licht houden. ‘De status is dat ik inmiddels over deze informatie beschik en een besluit kan nemen. Het is voor mij de juiste volgorde van zaken dat ik eerst de betrokkene informeer, alvorens ik de raad informeer,’ heeft Hamming de POV, PVV, Partij voor de Dieren en de SP laten weten, die van plan waren om het reces van de gemeenteraad te onderbreken om de zaak daar te kunnen bespreken wanneer er niet nog dit jaar duidelijkheid zou komen voor Kurdi. Meteen na het gesprek van maandag wordt de raad op de hoogte gebracht van de stand van zaken.

Reacties