Zesde verkiezing MKB-vriendelijkste gemeente begonnen

Foto: MKB Nederland

Ondernemers kunnen hun stem weer uitbrengen voor de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland. Het gaat om een initiatief van MKB Nederland, waarbij het om de twee jaar het uitsluitend om de vraag draait: wat doet de gemeente voor het lokale bedrijfsleven? En doet ze dat ook goed? De laatste winnaar was het Overijsselse Rijssen-Holten en toen haalde Zaanstad de top 100 niet.

De coronacrisis raakt ondernemers hard in hun bedrijfsvoering en veel gemeenten spannen zich in om de pijn van de maatregelen te verzachten. Er kwam ook hier financiële steun in de vorm van uitstel van belastingbetalingen, de horeca mocht zonder bijbetaling de terrassen uitbreiden en er werd meegedacht en meegewerkt om winkelgebieden op een veilige manier aantrekkelijk te houden. In deze editie van de verkiezing is een speciale coronamodule opgenomen waaruit moet blijken in hoeverre deze steun de ondernemers ook daadwerkelijk door een moeilijke tijd geloodst heeft.

Geen papieren werkelijkheid

Uniek aan de verkiezing die wordt georganiseerd door MKB Nederland is dat het niet om de papieren werkelijkheid gaat: het is geen studie op grond van collegeprogramma’s of beleidsnota’s. Het gaat om de mening van de ondernemers zelf, om hun beleving van de gemeentelijke dienstverlening. Wat er op papier goed uitziet, kan in de praktijk namelijk toch tegenvallen of andersom. Een hoge OZB-heffing maar voortreffelijke voorzieningen voor ondernemers kan de voorkeur krijgen boven een omgekeerde situatie.

Positieve prikkel

De MKB-vriendelijkheid kan ook blijken uit zaken als kortere procedures bij noodzakelijke uitbreidingen, een betere bereikbaarheid van bedrijventerreinen, meer kansen voor mkb’ers bij gemeentelijke en regionale aanbestedingen, de telefonische of digitale bereikbaarheid, de snelheid van betalen, de hoogte van de lokale lasten, de vergunningverlening of het beleid voor starters. MKB-ondernemers zijn cruciaal voor de lokale economie, werkgelegenheid en leefbaarheid, en moeten bij vragen kunnen rekenen op adequate hulp van hun gemeente. MKB Nederland wil met de verkiezing colleges, raadsleden en ambtenaren op een positieve manier prikkelen om een scherp oog op de belangen van ondernemers te houden.

Vragenlijst invullen

Het grootschalige onderzoek beleeft dit jaar zijn zesde editie en wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Lexnova. Het stoelt op vier pijlers: de tevredenheid van ondernemers, het imago van de gemeente, communicatie en beleid met betrekking tot het midden- en kleinbedrijf en de hoogte van de gemeentelijke lasten. Hieruit volgt uiteindelijk een landelijke ranglijst. Er is daarnaast een aparte prijs voor de beste van de 40 grootste gemeenten. Komend voorjaar wordt de winnaar bekendgemaakt. Ondernemers kunnen hier de vragenlijst invullen.

Reacties