Tussen februari en juli 125.000 banen verdwenen in ons land

Foto: Pixabay / Peggy en Marco Lachmann-Anke

Het aantal vaste banen is tussen februari en juli met 125.000 (anderhalf procent van het totaal) gedaald. Vooral in de zakelijke diensten (reizen, beveiliging, schoonmaak, uitzendbureaus), horeca en cultuur, sport en recreatie nam het aantal banen af. Door overheidssteun zijn ook veel banen behouden, bijvoorbeeld in de luchtvaart. De detailhandel noteerde juist groei, blijkt uit een rapportage van het UWV.

De meeste banen zijn verdwenen bij uitzendbureaus (- 31.000), specialistische zakelijke dienstverlening (-15.000), horeca (-12.000) en cultuur, sport en recreatie (-10.000). Deze sectoren werden direct getroffen door de contactbeperkende maatregelen en bovendien werken er veel mensen met flexibele contracten. Delen van hen zijn ontslagen. Ook in verschillende kleinere sectoren nam het aantal banen af. In absolute getallen gaat het dan niet om grote aantallen, maar relatief gezien is de krimp groot, bijvoorbeeld in de reisbranche (min veertien procent), de beveiliging (min acht procent) en de schoonmaak (min vijf procent).

Sinds juni weer licht herstel

Van de 40 economische sectoren die het UWV onderscheidt zijn er 29 sectoren met baanverlies tussen februari en juli. Gezamenlijk hadden de krimpsectoren 6,9 miljoen banen in februari. In juli waren er in deze krimpsectoren in totaal 165.000 banen minder, en dat waren bijna allemaal flexibele contracten. De krimp had vooral plaats tussen februari en mei. Vanaf juni is in veel sectoren een licht herstel te zien. De overige elf sectoren zijn tussen februari en juli stabiel gebleven of gegroeid. Deze hebben samen een omvang van zo’n 1,3 miljoen banen. Er kwamen tussen februari en juli 40.000 banen bij, vrijwel geheel dankzij de landbouw en de detailhandel food.

Food en NOW essentieel

Die laatste sector heeft vermoedelijk als enige kunnen profiteren van de coronacrisis. Doordat de horeca moest sluiten en er tussen de lockdowns minder klanten in winkels welkom waren dan voorheen hebben consumenten meer gekocht in supermarkten en andere winkels voor levensmiddelen. Door de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is veel werkgelegenheid behouden. Met name in de luchtvaart is hierdoor het banenverlies beperkt, maar daar haar het grote snoeien nu beginnen.

 

Reacties