De Groote Weiver trekt verzoek om extra geld in

Foto: Google / De Groote Weiver

De Groote Weiver heeft de gemeente laten weten toch geen extra geld van Zaanstad nodig te hebben. Aangezien de schade op dit moment lager wordt ingeschat dan aanvankelijk verwacht, denkt het bestuur die op te kunnen vangen uit eigen middelen. Het geeft er daarom de voorkeur aan instellingen die dringender steun nodig hebben kans te laten maken op ondersteuning.

Dat heeft Cultuurwethouder Annette Baerveldt de gemeenteraad vandaag laten weten, die vanavond over de steun aan culturele instellingen spreekt. Het college wilde in elk geval vier instellingen die tot de culturele basisinfrastructuur behoren extra geld geven: naast De Groote Weiver ook Filmhuis De Fabriek, het Zaans Museum en het Zaantheater. De Wormerveerse organisatie is dus nu op eigen verzoek afgevallen.

In juni nog veel onduidelijk

Het college vroeg de vier begin juni om een beredeneerde inschatting van de verwachte coronaschade dit jaar. Op dat moment was er nog veel onduidelijk over de mogelijkheden in de daaropvolgende maanden, bijvoorbeeld wat betreft het maximaal toegestane aantal bezoekers, de anderhalvemetermaatregelen, de bereidheid van bezoekers om culturele instellingen weer te gaan bezoeken, de kosten die gemoeid waren met de heropening en de mogelijkheid om weer inkomsten te genereren, schrijft Baerveldt.

Provinciaal noodfonds

Begin juli riep de provincie een noodfonds voor de regionale sociale infrastructuur in het leven geroepen dat voornamelijk zal worden ingezet om culturele organisaties te helpen. Zaanstad heeft toen gekeken welke Zaanse instellingen aan de voorwaarden voor steun konden voldoen. Toen duidelijk werd dat De Groote Weiver wellicht in aanmerking kwam is het bestuur daarvan gevraagd om een nieuwe, gedetailleerde berekening aan te leveren van de verwachte nettoschade. In deze berekening zijn de verwachte inkomstenderving en de te maken kosten meegenomen, met aftrek van al ontvangen Rijkssteun via onder meer de NOW- en TOGS-regelingen.

Nieuwe inzichten

Op basis van de nieuwe berekeningen in de tweede helft van augustus en voortschrijdend inzicht kwam het bestuur van De Groote Weiver vervolgens tot de conclusie dat de verwachte schade lager uitpakte dan eerder ingeschat, schrijft de wethouder. ‘Anders dan eerder verwacht bleek het in juli en augustus wel mogelijk te zijn om iets van inkomsten te genereren en mede door de Rijksmaatregelen kon er aanzienlijk bespaard worden op kosten.’ Op vrijdag 28 augustus heeft het bestuur van De Groote Weiver daarom bij de gemeente aangegeven het verzoek om ondersteuning in te trekken. De POV had daar al bezwaar tegen gemaakt en zet ook vraagtekens bij de noodzaak het filmhuis, het theater en het museum extra te steunen.

Reacties