Waarschuwing Wakker Dier: let op hittestress in stallen en weides

Foto: Pixabay / Gassflor

In Noord-Holland hadden dit jaar waarschijnlijk al anderhalf miljoen dieren last van hittetress en over heel Nederland waren dat er 110 miljoen, schat Wakker Dier. Die organisatie houdt het aantal dagen bij waarop dieren in de vee-industrie hittestress kunnen krijgen. De komende dagen wordt het weer heet. 

De cijfers tonen de immense omvang van het leed. Een Nationaal Hitteplan voor deze dieren is bittere noodzaak, vindt Anne Hilhorst van de dierenwelzijnsorganisatie. Wakker Dier monitort de dagen waarop temperatuur en luchtvochtigheid hoog genoeg zijn om hittestress te veroorzaken bij dieren in de vee-industrie. Dit jaar telt tot nu toe zeventien hete dagen en staat daarmee in de ‘hittestress top vijf’, gerekend vanaf 1950. Door klimaatverandering neemt het aantal hittestressdagen toe. Sinds 1950 is met een stijging van 20 naar 45 dagen per jaar sprake van meer dan een verdubbeling. 

Kleinste aantal dagen

In Noord-Holland komen de minste hittestressdagen voor, gemiddeld 27 per jaar tegen landelijk gezien 45 dagen. Dit is een toename van 50 procent sinds 1950, toen er gemiddeld achttien hittestressdagen per jaar waren. Dit jaar kende onze provincie tot nu toe acht hittestressdagen. De provincies met het meeste vee hebben ook de meeste hittedagen. In Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel lopen temperatuur en luchtvochtigheid het vaakst op. Alleen al in Noord-Brabant hadden dit jaar 32 miljoen dieren waarschijnlijk last van hittestress. In Limburg, Gelderland en Overijssel waren dit respectievelijk negentien, achttien en elf miljoen dieren. Vorig jaar overleden in ons land 163.000 dieren aan de gevolgen van hitte.

Transporten

Wakker Dier wil dat minister Carola Schouten een Nationaal Hitteplan voor Dieren maakt en ingrijpt om ernstig dierenleed door hittestress te voorkomen. Onlangs introduceerde de minister een hitteplan voor diertransporten, maar de eisen zijn volgens Wakker Dier te slap om het welzijn van dieren substantieel te verbeteren. Om hittestress in de stal of in de wei te voorkomen heeft de overheid nog geen enkele maatregel genomen. Volgens het KNMI zal tot 2050 het aantal warme dagen met 30 procent toenemen en het aantal tropische dagen zelfs verdubbelen. Er is een meldpunt waar gevallen van oververhitting bij dieren kunnen worden doorgegeven. Bij acuut dierenleed is het raadzaam om de dierenpolitie te bellen via het telefoonnummer 144. 

 

 

Reacties