Hoger beroep tegen fiat voor uitrol 5G in Nederland

Foto: Flickr / Christoph Scholz

De Stichting Stop5GNL gaat in beroep tegen de uitspraak in kort geding dat de ontwikkeling van 5G-netwerken in Nederland mag doorgaan. te stoppen. Volgens de klagers zijn de gezondheidsrisico’s te groot hun eisen onterecht afgewezen.

De voorzieningenrechter in Den Haag oordeelde vorige maand dat er geen aanwijzingen zijn dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de Gezondheidsraad, waarop de Staat zich baseert, onzorgvuldig te werk zijn gegaan en geen oog hadden voor kritiek op de introductie van 5G. De rechter lichtte in zijn mondelinge uitspraak toe dat hij alle tegenstrijdige meningen van verschillende deskundigen niet kan wegen. De Gezondheidsraad heeft bevestigd dat er tot op heden nauwelijks onderzoek is gedaan naar de potentiële gezondheidsrisico’s van blootstelling aan 5G. De zakelijke belangen om 5G uit te rollen zijn echter groot.

Veiling

Op 29 juni begint de veiling van frequenties voor het 5G-netwer, de snellere opvolger van de huidige 3G- en 4G-netwerken. Providers willen de verbindingen in de komende tijd in gebruik nemen. 5G-signalen lopen onderweg minder vertraging op. Dat moet de weg vrijmaken voor zelfrijdende auto’s, slimme apparaten en voor virtual en augmented reality, waarbij virtuele beelden worden toegevoegd aan de echte omgeving. In Nederland werken onder meer KPN en Vodafone Ziggo aan 5G. In Zaanstad zijn volgens de laatste berichten nog geen proeven met 5G gedaan.

Reacties