Natuurvriendelijke oevers melkveehouderij aan Westerwindpad

Links na de aanleg en rechts nadat ze een paar jaar bestaan.
Foto: Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water Land & Dijken

Gebruikers van het Westerwindpad in Zaandam kunnen over enige tijd genieten van natuurvriendelijke oevers op het land van boer Jan Rutte. Ze maken deel uit van kilometers aan dergelijke oevers die in Laag Holland zijn of nog worden aangelegd door de vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water Land & Dijken.

Alle andere oevers zijn aangelegd aan de achterkant van percelen waar geen mensen passeren, maar waar de natuur er evenveel baat bij heeft. De oevers van de biologische melkveehouderij Rutte – Van Tunen worden in het najaar geplant. De natuurorganisatie met zo’n 500 agrarische leden nam in 2018 het initiatief om afkalvende oevers op het platteland in te planten met riet, met geld van het Europees fonds voor Plattelandsontwikkeling. Vijftig boeren maakten er gebruik van.

Win-winsituatie

In sloten langs hun percelen zijn palen met daartussen wiepen (wilgentenen) aangebracht. Tussen deze wilgenbeschoeiing en het land kwam doek en bagger. Deze moeraszone is vervolgens ingeplant met riet of liesgras. Het voordeel van de natuurvriendelijke oever voor boeren is dat sloten niet meer afkalven en dat er geen voedingsstoffen vanaf het land in het water komen. Aan de andere kant trekken dergelijke oevers planten en dieren aan. In de nieuwe rietkragen vinden rietvogels maar ook de Noordse woelmuis en mogelijk de ringslang extra leefgebied. Zo zorgen de boeren van Water, Land & Dijken voor een meer gevarieerd landschap en meer plattelandsnatuur

 

 

Reacties