Last onder dwangsom voor Olam: geen lozingen op riool meer

Het fabriekscomplex in Koog aan de Zaan.
Foto: Google Earth

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft Olam Cocoa in Koog aan de Zaan laten weten voornemens te zijn om een last onder dwangsom op te leggen waarin Olam wordt bevolen om alle lozingen van bedrijfsafvalwater op het riool te staken. Dat meldt wethouder Wessel Breunesse aan de gemeenteraad.

Olam loosde sinds begin 2019 drie bedrijfsafvalwaterstromen op het riool nadat Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de cacaoverwerker had verboden het afvalwater nog langer rechtstreeks in de Zaan te laten stromen. Nadat na klachten uit de buurt over ernstige stank werd vastgesteld dat één van reststromen te veel vetten en onopgeloste bestanddelen bevatte werd de afvoer daarvan via het riool gestopt en overgenomen door een erkende verwerker. Inmiddels is door middel van monsters van de twee resterende stromen vastgesteld dat die ‘zurig’ zijn en niet van een kwaliteit die geloosd mag worden op de gemeentelijke riolering, zo schrijft de wethouder. Kwaliteitseisen moeten worden opgevolgd om de staat en het functioneren van het rioolstelsel te waarborgen.

Gedogen voorbij

Voordat Olam begon met de omstreden lozingen van afvalwater afkomstig van het productieproces werd alleen sanitair afvalwater en regenwater afgevoerd via het riool. Voor de verandering in de werkwijze was een omgevingsvergunning vereist. Olam heeft die niet, maar aangezien er zicht was op legalisatie werd dat gedoogd tot er wél een vergunning zou zijn. Dat staat nu door de bemonstering van de twee bedrijfsafvalwaterstromen en de resultaten daarvan op losse schroeven. Olam kan nog bezwaar aantekenen tegen het besluit van de omgevingsdienst.

Reacties