Meer dan een jaar stank in de wijk en niemand kan oorzaak vinden

De kapperszaak en de cacaoverwerker in één beeld gevangen.
Foto: Google Street View

Het lijkt onwaarschijnlijk anno 2020, maar toch is het waar: Olam Cocoa in Koog aan de Zaan mocht tot januari vorig jaar afvalwater rechtstreeks in de Zaan lozen en werd toen pas verplicht om dat anders te regelen. Dat werd het gemeentelijke riool, waarna omwonenden te maken kregen met een onbekende, niet eerder geroken penetrante stank. En een jaar later weet niemand nog waar dat aan ligt.

Eigenaresse Manon Kramer van kapsalon de Haremakerai aan de Hoogstraat trok ten langen leste aan de bel bij het gemeentebestuur en de wethouder gaf afgelopen week antwoord op vragen van de SP. Daaruit bleek dat door laboratoriumonderzoek aan het licht kwam dat één van de drie restwaterstromen die de cacaoverwerker op het riool loosde ‘te veel vetten en onopgeloste bestanddelen’ bevatte. Die deelstroom wordt inmiddels op last van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied separaat door een gespecialiseerd bedrijf afgevoerd. Van de twee overige reststromen worden nogmaals monsters genomen en er komt een rookproef in het riool om de technische staat daarvan te controleren. Olam laat intussen weten beslist niét de veroorzaker van de stank te zijn.

Muur van onwil

Volgens Kramer getuigt de opstelling van het bedrijf van ‘een muur van onwil’ om tot een oplossing te komen. Ze vreest haar bedrijf te moeten sluiten als de geuroverlast nog langer aanhoudt. ‘Het lijkt wel of iedereen naar iedereen kijkt om toch vooral helemaal niets te hoeven doen. Waarbij ik als slachtoffer vermalen dreig te worden tussen ambtelijke en industriële ‘molens’. Ik verzoek u met klem de draad op te pakken en te laten zien dat dit bestuur er is voor alle inwoners van Zaanstad en dat hetzelfde bestuur overlast niet tolereert,’ schreef ze eerder aan het college en de raad. Waarop zowel Olam als wethouder Wessel Breunesse hebben laten weten de klachten juist ‘heel serieus’ te nemen.

Gesprekken

De wethouder gaat de komende week in elk geval in gesprek met de in december opgerichte Bewonersgroep Omwonenden Olam Cocoa. Daarna staat er ook nog een gesprek gepland met vertegenwoordigers van het cacaobedrijf. De GGD is uitgenodigd om aan te schuiven bij het overleg met de omwonenden van de fabriek. Eerder liet de regionale gezondheidsdienst weten op grond van de nu bekende feiten geen grond te zien voor een gezondheidsonderzoek in de omgeving.

 

 

Reacties