Biomassacentrale anders dan gepland: aangepaste vergunning

Foto: Warmtenet Zaandam Oost

De biomassacentrale aan de Pascalstraat in Zaandam is anders geworden dan in de verleende omgevingsvergunning staat en daarom is er nu door het college een aanvullende vergunning verleend waarmee de aanpassingen juridisch gedekt zijn.

Het gaat om de verplaatsing van de schoorstenen van de kant van het Pascalcollege naar de kant van de Gouw en het aanbrengen van een klimwand op de oostgevel voor gebruik door leerlingen van het naastgelegen Blaise Pascal College. Het ontwerp van de centrale is tijdens de bouw nog veranderd. Dit was volgens het college nodig om binnen ruimte te maken voor een rookgascondensor ‘die zorgt dat de stikstofuitstoot nog verder verlaagd kon worden’. Het besluit wordt 27 maart bekendgemaakt in het Zaans Stadsblad. Als dat is gebeurd hebben belanghebbenden zes weken de tijd om bezwaar aan te tekenen tegen de nieuwe vergunning. Die eventuele bezwaren mogen dus alleen over de verplaatsing van de schoorstenen en het aanbrengen van de klimwand gaan.
 

Reacties