Afval blijft een voor de burger moeilijk te doorgronden markt

Foto: PxHere

Op zondag net voor de invallende duisternis nog even met een zak vol restvuil naar de verzamelcontainers. Vier mogelijkheden; vier kleppen die geen sjoege geven. Stilletjes foeterend over de eigen domheid met de zak weer naar huis: ‘Ga dan ook niet tegen het einde van het weekend nog eens naar die bak!’

Dan op dinsdag NRC Handelsblad in de bus met een opiniestuk van Hugo Bellaart, VVD-raadslid en woordvoerder duurzaamheid in de gemeente Gooise Meren met als titel Een extra kliko voor plastic: meer scheiden is niet beter. De kern van zijn betoog: de verpakkingsindustrie moet de circulaire schijn hoog houden en de koepel NVRD van de inzamel- en verwerkingsindustrie wil dat ook, maar om de verkeerde redenen. De bij de NVRD aangesloten bedrijven moeten hun logistieke ketens in de lucht te houden, want transport is inmiddels de core business geworden. Zij hebben vooral belang bij extra inzamelketens, na papier en GFT nu ook plastic, metalen en drankverpakkingen (PMD). De burger denkt het milieu een dienst te bewijzen, maar het gescheiden inzamelen van PMD dient vooral de belangen van de NVRD.

Enkele stellingen uit het betoog van Bellaart:

  • Zo’n 20 procent van huishoudelijk plastic afval wordt daadwerkelijk zinnig hergebruikt. Daarnaast is er een vermoeden van ‘lekkage’ naar Azië: de helft van ons huishoudelijk plastic afval gaat naar Duitsland en dat exporteert plastic afval naar Maleisië, Vietnam, Indonesië en Thailand.
  • De resultaten met het gescheiden inzamelen van PMD zijn ontluisterend en de inzamelkosten tot vier maal zo hoog. Van PMD is 30 procent ‘residu’. Dit zorgvuldig gescheiden afval gaat direct naar de verbrandingsoven.
  • Nog eens bijna 30 procent, de mix plastics, gaan vanuit afvalsorteerder Suez in Rotterdam 700 kilometer over de weg naar Duitsland. Het bedrijf Cabka maakt er daar tegen betaling – plastic – bermpaaltjes van.
  • Huishoudelijk afval wordt weliswaar zorgvuldiger gescheiden dan zonder aparte PMD-kliko, maar niet beter recyclebaar: we zijn vooral restafval aan het verplaatsen.

Bellaard schreef zijn stuk omdat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vrijdag een voorstel op tafel legt waarin het Afvalfonds Verpakkingen, dat gemeenten een vergoeding betaalt per ton afval, alleen nog gaat betalen voor de inzameling. Vooraf scheiden moet de norm worden. De regie over de verwerking en de exploitatie gaat van de gemeenten naar de verpakkingsindustrie óf naar de NVRD. Individuele gemeenten raken hun invloed kwijt (ze kunnen deze verandering tot uiterlijk het einde van de geldende Raamovereenkomst in 2023 uitstellen, red.). Bellaart hoopt dat dit voorstel masaal wordt weggestemd: het is volgens hem hoog tijd ‘dat de VNG en de minister voor Milieu na twee zogeheten Raamovereenkomsten Verpakkingen het milieu als uitgangspunt hanteren, in plaats van PMD’. Dit alles zal de eerstvolgende keer dat een volle vuilniszak weer meet naar huis moet worden genomen nog wel eens door het hoofd spelen. 

 

Reacties