Vergunning voor ‘huis van cultuur’ op Hembrugterrein

Foto: Google Street View

Het Hem op het Hembrugterrein in Zaandam heeft de horeca-exploitatievergunning binnen. De voormalige munitiefabriek aan Warmperserij 1 in Zaandam opent op 21 juni de deuren. De eerste fase van het verbouwde monumentale pand aan het Noordzeekanaal wordt dan in gebruik genomen.

De vergunning is verleend voor een ‘huis van kunst en cultuur’ met een koffiebar, hi-fi bar, expositieruimte en ‘verscheidene (flexibele) event spaces ten behoeve van de zakelijke verhuur, zonder regulier gebruik ten behoeve van feesten en muziek-/dansevenementen’. Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit kunnen tot 24 juli een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester. Dit kan online of per brief naar Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van datum, naam, adres, handtekening en motivering.

Reacties