Vuilstort plots volop terug op de politieke agenda

Het complex vanuit de lucht gezien, eind 2014.
Het complex vanuit de lucht gezien, eind 2014.
Foto: Twitter / Kelly van de Velde

Naar aanleiding van het recente protest van inwoners van Nauerna tegen onder de meer de langzame afwikkeling van (stank)klachten door Afvalzorg willen GroenLinks en Rosa meer informatie boven water krijgen over de wijze waarop dat bedrijf omgaat met de zogenoemde organische natte fractie (ONF) uit restafval. Waar komt dat huisvuil vandaan en waarom wordt het gestort in plaats van gecomposteerd, wat volgens de fracties veel meer voor de hand zou liggen.

Via vragen aan het college willen Ruud Pauw (Rosa) en Romkje Mathkor (GL) ook aan de weet komen hoelang dit type afval nog gestort blijft worden en wat er allemaal in zit. Ze hebben bovendien vernomen dat brandbaar afval uit het buitenland met een zeeschip wordt aangevoerd naar Nauerna, om daarna per vrachtwagen naar Afvalzorg te worden vervoerd voor verdere verwerking. Daar willen ze eveneens meer over weten.

Met de vragen meegestuurde opnames van de vuilstortplaats.

Zuiveringssystemen

Sinds mei vorig jaar is er volgens de vragenstellers een toename van het aantal klachten over stank. Afvalzorg beloofde als gevolg daarvan een versnelling van de aanleg van een systeem dat stortgas aan de buitenlucht onttrekt en de inzet van een geurmaskeringssysteem, maar hoe zit het daar nu mee? De twee partijen willen graag meetgegeven inzien en de vergunning waarin de uiterste waarden zijn vastgelegd. Daarnaast is er sprake van de verwerking van het licht radioactieve maar uiterst giftige polonium-210 dat wordt aangeleverd door Tata Steel. De vergunning die dat mogelijk maakt willen Pauw en Mathkor ook wel eens doornemen.

Wat recreëren op het inmiddels door Afvalzorg verlaten deel van de vuilstort betreft zijn bovendien vragen gerezen over de veiligheid voor mens en dier. Is het correct dat de afdeklaag (die nu bij fase twee van Park Nauerna voor veiligheidsvragen zorgt) asbesthoudend materiaal bevat? Kunnen recreanten in contact komen met vrijkomende gassen uit de stortplaats? En wat is de chemische samenstelling van die gassen? ‘Om als raadslid een goed beeld te krijgen over de veiligheid van de stortplaats’ vragen GroenLinks en Rosa inzage in de deskundigenrapporten die daarover zijn opgemaakt.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen