Filmtheater en Café Fabriek gaan toch weer verder praten

Foto: Google Street View

Er lijkt toch nog een voortzetting van de samenwerking tusssen filmtheater De Fabriek en de uitbaters van Café Fabriek mogelijk, hoewel de twee partijen hun geschillen nog niet hebben bijgelegd. Ze gaan nu toch weer verder praten, eventueel opnieuw met de hulp van de mediator.

Wethouder Sanna Munnikendam van Cultuur schrijft dat vandaag aan de gemeenteraad. De gemeente is bij het filmtheater betrokken als subsidiegever en als verhuurder van het gemeentelijk vastgoed dat het filmtheater in gebruik heeft, maar heeft geen directe relatie met het horecadeel van de broers Pieter en Nic Grandiek. De afspraken die De Fabriek maakt met derden onttrekken zich aan het zicht van de gemeente zolang ze binnen de gemaakte afspraken vallen.

Geheimhouding

Waar het conflict aan de Zaan zich nu precies op toespitst wordt niet duidelijk uit de brief. Dat is ook een gevolg van het feit dat aan de vooravond van de beide tot nu toe afgewerkte en mislukte bemiddelingstrajecten tussen alle betrokkenen is afgesproken niets over de inhoud van de gesprekken naar buiten te brengen, omdat dat het proces ernstig zou bemoeilijken.

Al sinds begin 2017 hommeles

De Fabriek en onderhuurder Café Fabriek liggen al sinds het voorjaar van 2017 met elkaar overhoop. Toen werden juridische procedures gestart, maar bij tussenkomst van de toenmalige bleek dat de strijdende partijen er onderling uit wilden komen. Dat leverde echter geen resultaten op. De stand van zaken is nu dat er toch verder gepraat wordt om tot een oplossing te komen, waarbij de bestaande huurovereenkomst leidend zal zijn.

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen