Besluit verhoging toeristenbelasting genomen zonder overleg met de branche

Foto: Pixabay

De afdeling Zaanstreek van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en het Zaans Ondernemers Nerwerk (ZON) hebben ‘met verbijstering’ kennisgenomen van de ‘exorbitante’ verhoging van de toeristenbelasting in Zaanstad.

De effecten van deze voorgestelde verhoging voor de logiesverstrekkers met een lagere overnachtingsprijs zijn ongekend,’ adus de twee organisaties in een brief aan het gemeentebestuur: een verhoging van veertien tot vijftien tot procent (of misschien nog meer), waarmee Zaanstad ‘de allerhoogst heffende gemeente van Nederland’ wordt. Ze doen een beroep op het gezonde verstand van politici en bestuurders om het zo ver niet te laten komen.

De toeristenbelasting gaat volgend jaar omhoog van drie naar zeven euro per persoon per nacht. KHN en ZON zien dat aan de ene kant door het college de doelstelling is geformuleerd om het toerisme in Zaanstad te stimuleren en aan de andere kant die enorme stijging van de gemeentelijke heffing. ‘Wat ons betreft gaan deze twee niet hand in hand en staan zij niet in verhouding met elkaar, onder meer omdat er geen duidelijke en logische onderbouwing is,’ zo meldt het schrijven.

Forse prijsverhoging voor bezoekers

De logiesverstrekkers met overnachtingsprijzen in de lagere regionen krijgen te maken met een forse stijging van de totale kosten voor gasten ten opzichte van de huidige prijzen. ‘Wij vragen ons af waarom dit op deze manier zo ingevuld moet worden en waarom er niet meer rekening kan worden gehouden met de manier waarop de bezoekers hier tegenaan kijken en de impact die het heeft op de logiesverstrekkers in het lagere segment.’

Koppeling met Amsterdam

De koppeling die in Zaanstad is gemaakt met – nog niet vastgestelde en inmiddels alweer ter discussie staande – plannen in Amsterdam vinden KHN en ZON evenmin voor de hand liggend, omdat daar sprake is van een totaal andere toeristische markt. Afgelopen maart werd door de belangenbehartigers al verzocht om een gesprek over de toeristenbelasting met het toenmalige college, maar daar is tot op heden geen reactie op gekomen vanuit het stadhuis. Dat wekt bevreemding, aldus de brief, daar het tenslotte om hun branche gaat.

Logiesverstrekkers zullen het politieke besluit uiteindelijk moeten accepteren, stellen de briefschrijvers, ’hoe spijtig en onverstandig we dat ook vinden’. Ze willen wel graag een gesprek over de wijze van inning en vragen zich af of ook B&B’s en particuliere verhuurders zullen worden aangeslagen.

 

Reacties

article
22026
'Exorbitante' verhoging toeristenbelasting verbijstert belangenclubs van Zaanse ondernemers
De afdeling Zaanstreek van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en het Zaans Ondernemers Nerwerk (ZON) hebben
https://zaanstad.nieuws.nl/bedrijvigheid/22026/verhoging-toeristenbelasting-genomen-zonder-overleg-branche/
2018-10-11T14:15:14+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/389/2018/10/11141424/hotel.jpg
Bedrijvigheid