Vier fracties tegen inperken proeverijen van alcohol

Foto: Vakovino.nl / CC0

Het college is niet voornemens om proeverijen in gespecialiseerde bier-
of wijnwinkels en in delicatessenzaken standaard toe te staan. Die mogen alleen in een horecabedrijf of in een tweede ruimte bij de speciaalzaak, waarvoor een horeca-exploitatievergunning en een Alcoholwetvergunning moeten zijn verleend.

De VVD, PVV, POV en de Groep De Boer – Lokaal Zaans vinden dat te rigide en willen een versoepelde regeling in het nieuwe Preventie- en handhavingsplan Alcohol (en andere genotmiddelen. Het college wil alcoholgebruik niet promoten en zoveel mogelijk preventief te werk gaan door de activiteiten van slijterijen, bier- en wijnwinkels en delicatessenzaken twe beperken. De vier fracties noemen het in een amendement ‘onwenselijk’ om een proeverij onder een horeca-exploitatievergunning te scharen bij bedrijven die al een uitgebreide vergunningprocedure hebben doorlopen voor hun werkzaamheden. Het aanvragen van extra vergunningen zal deze ondernemers op hoge kosten jagen.

‘Wij het niet met het college eens zijn dan het ‘drinken om het drinken’ is bij een proeverij,
maar proeven waarbij er mogelijk tot koop wordt overgegaan en niet voor consumptie ter
plekke,’ aldus de tegenstribbelende plartijen. Zij willen in de gemeentelijke verordening opnemdat en betaalde proeverijen in alle slijterijen worden toegestaan en ook op dagen waarop een slijterij normaal gesproken gesloten is.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen