Meer Rijksgeld naar aanleg walstroom in zeehavens

Foto: Wikimedia / Sonett72

Het ministerie van Infrastructuur trekt de komende jaren 140 miljoen euro uit om te helpen walstroominstallaties in zeehavens te realiseren en daar komt vanuit het klimaatfonds nog eens 40 miljoen euro bij. Dat moet voor inwoners van vooral Westzaan aangenaam nieuws zijn, vanwege de regelmatige herrie van generatoren uit de Alaskahaven.

 

Wanneer aangemeerde schepen de kans krijgen om ‘aan de stekker’ te liggen hoeven de vervuilende dieselgeneratoren niet te draaien en wordt er ook minder geluidsoverlast veroorzaakt. Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat tekende vandaag een intentieovereenkomst met de Branche Organisatie Zeehavens (BOZ) waarin de publiek-private afspraken over de uitrol van walstroom zijn vastgelegd. Met de aankomende Alternative Fuels Infrastructure Regulation zijn de Europese havens vanaf 2030 verplicht om zogenoemde Aifir-schepen van walstroom te voorzien. Het gaat om containerschepen, cruise- en passagiersschepen en gecombineerde passagiers- en vrachtschepen vanaf 5000 GT (het gross tonnage, waarmee het formaat van een schip wordt aangeduid).

Ook kleinere projecten

Dit zijn allemaal grote schepen, die ook aan de kade veel energie verbruiken. Maar ook andere walstroomprojecten voor de zeevaart gaan in aanmerking komen voor subsidie. De BOZ heeft eerder berekend dat er de komende jaren voor de Afir-schepen zo’n 270 megawatt aan walstroomvermogen zal moeten worden geïnstalleerd in de havens om aan de aankomende Europese verplichting te voldoen, met een benodigde investering van meer dan 300 miljoen euro. Daarbij gaat de brancheorganisatie uit van ruim 220 kiloton CO2-reductie per jaar (gelijk aan circa 75.000 huishoudens van het gas af) en 2,5 kiloton NOX-reductie. Wanneer ook walstroom wordt aangeboden aan schepen die niet onder de verplichting gaan vallen, worden het potentieel en de milieuwinst nog veel groter.

Cookieinstellingen