Wonen in Achtersluispolder, maar óók meer banen

Foto: Gemeente Zaanstad

Het college stelt de balans tussen wonen en werken te hebben gevonden bij de herinrichting van de Achtersluispolder. Er wordt een nieuwe aanpak voor het gebied voorgelegd aan de gemeenteraad. In het concept perspectief staan plannen om woningen te bouwen en tegelijk de economie van Zaanstad en de regio te versterken.

‘Zaanstad zoekt goede locaties om huizen te bouwen voor de eigen inwoners én voor de regio. Tegelijkertijd hebben we ruimte nodig voor groei en vernieuwing van de bedrijvigheid,’ zegt werhouder Wessel Breunesse in een toelichting. Het idee is nu dat in het noordelijk deel van het gebied woningen en meer groen komen en dat in het zuidelijke deel de focus ligt op werken. Daar mag de raad nu over oordelen.

In het plan zijn drie zones benoemd: de Thorbeckzone, de Maakgordel (met de deelgebieden Sluiskwartier, Isaac Baartkwartier, Nautisch Cluster) en het Havenkwartier. In de Thorbeckezone kan een nieuwe woonwijk worden gebouwd met maximaal 1250 woningen. Ook is er ruimte voor recreatie, tuinieren, natuur en sport. In het Sluiskwartier zal wonen en werken naast elkaar bestaan, met minimaal 750 nieuwe woningen. In het Isaac Baartkwartier wordt ingezet op de ontwikkeling van nieuwe economische functies. Voor het Nautisch cluster en Havenkwartier kiest het college ervoor om niet verder te transformeren, maar de huidige economische functie te versterken. Ook kunnen de toekomstplannen voor de Achtersluispolder een bijdrage leveren aan Poelenburg.

Banengroei

De Achtersluispolder is een gebied van ruim 200 hectare aan de Zaan en het Noordzeekanaal. Het gebied omvat zowel het bedrijventerrein ten zuiden van de Noorder IJ- en Zeedijk als de strook ten noorden van de dijk tot aan de Thorbeckeweg. Met 420 bedrijven zijn er ruim 4000 arbeidsplaatsen. In de Achtersluispolder is veel maakindustrie gevestigd en Zaanstad streeft ernaar om banen beschikbaar te houden voor praktisch geschoolde Zaanse werknemers, iets waar in de Achtersluispolder veel ruimte voor is. Uit de verkennende onderzoeken blijkt dat er met de plannen meer werkgelegenheid in het gebied kan ontstaan.

Ondernemers

Een onderzoek naar de mogelijkheden om het bedrijventerrein te transformeren naar een gebied waar wonen en werken gecombineerd kunnen worden heeft uiteindelijk tot deze uitkomst geleid, waarvoor ook gesprekken met de ondernemers zijn gevoerd. ‘Met deze aanpak willen we ook duidelijkheid geven aan de ondernemers in de Achtersluispolder. Dit plan biedt ruimte voor wonen én voor werken. We zien ernaar uit om er samen met ondernemers, bewoners, verenigingen en andere overheden verder mee aan de slag te gaan,’ zegt Breunesse.

Infrastructuur

De infrastructuur in en om de Achtersluispolder moet nog worden versterkt. In het gebied is een impuls nodig voor het openbaar vervoer. Zo kan een aansluiting op het Hoogwaardig Openbaar Vervoer ZaanIJ een grote bijdrage leveren aan de bereikbaarheid. Ook wordt het fietsnet mogelijk uitgebreid met de fietsroute Van Dam tot Dam en met nieuwe routes noord-zuid en in de toekomst een autovrije zeedijk.

Reacties

Cookieinstellingen