Helft kantoren voldoet nog niet aan energie-eis

Foto:

De tijd begint te dringen voor eigenaren van kantoorgebouwen en ruimtes groter dan 100 verkante meter die per 1 januari volgens de wet moeten beschikken over een energielabel C of hoger, maar nog geen stappen hebben ondernomen om daaraan te voldoen. Geen goed label betekent dat kantoor houden er niet meer mag.

Volgens projectleider Rob Karst van de Green Business Club Zaanstad voldoet momenteel pas ongeveer de helft van de bedrijven in Zaanstad aan de label C-verplichting. ‘Met de huidige energieprijzen hebben de investeringen die noodzakelijk zijn om de kantoren te verduurzamen een terugverdientijd van tussen de drie en vijf jaar. Wij moedigen daarom iedereen aan om hiermee aan de slag te gaan,’ zegt hij.

Huurders

De verantwoordelijkheid om aan de wet te voldoen ligt bij de eigenaar van het gebouw, maar ook voor huurders kan dit verregaande gevolgen hebben. Na 1 januari gaat de omgevingsdienst in opdracht van Zaanstad aan de slag met het toezicht op en de  handhaving van deze regelgeving. Landelijk wordt daarbij gebruikgemaakt van de gegevens die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft. De kantooreigenaren zijn zowel door het Rijk als de omgevingsdienst aangeschreven.

Nog wat speelruimte

Kantoorgebouwen die na 1 januari 2023 nog niet als energielabel C of hoger zijn aangemeld zullen een aanschrijving ontvangen, de zogenoemde waarschuwingsbrief. Met de brief wordt om een verbeterplan gevraagd.  Als de omgevingsdienst geen plan ontvangt, start het traject waarbij de maatregelen worden afgedwongen. Dit betekent dat er een dwangsom zal worden opgelegd om ervoor te zorgen dat de maatregelen alsnog worden getroffen, maar dat daarmee ook de gelegenheid wordt geboden om de maatregelen te treffen. De boetes kunnen oplopen tot 81.000 euro.

Hulp en advies

Blijkt er geen bereidheid te zijn om aan  de labelverplichting te voldoen, dan dreigt de sluiting van het kantoorgebouw. De gemeente en de Green Business Club Zaanstad ondersteunen kantooreigenaren bij het behalen van een beter energielabel. Zij kunnen gebruikmaken van een gratis (algemeen) energieadvies en een begeleidingstraject om hun pand te verduurzamen. De maatregelen uit dit energieadvies kunnen bijdragen aan verbetering van het energielabel. U vindt alle informatie hier.

 

Reacties

Cookieinstellingen