Toekomst 't Zaans Stationnetje aan een zijden draad

apr 19 , 11:28 Actueel
screenshot 20240419 112539
De gemeente heeft er bij kinderdagverblijf ‘t Zaans Stationnetje op aangedrongen om de ouders tijdig mee te nemen in de huisvestingsperikelen en hen te informeren over een mogelijke tijdelijke of definitieve sluiting van de opvang. Door de ouders nu al te informeren, hebben zij de tijd om naar alternatieve mogelijkheden te zoeken.
Sportschool Personal Fitness Center (PFC) en de kinderdagverblijven 't Zaans Stationnetje en Freekids zijn tijdelijk gevestigd aan de Houtveldweg nadat ze plaats moesten maken voor de woningcomplexen De Zaanse Helden en Tijdgeest. In april volgend jaar wordt op hun huidige locatie echter gestart met de bouw van het Integraal Kind Centrum (IKC) Rietvink en dan moeten ze daar weer weg zijn.

Weiteveen

De tijdelijke vestigingen moeten uiterlijk 1 maart volgend jaar verplaatst zijn en het liefst binnen Westerwatering, omdat die wijk de voorzieningen hard nodig heeft. De sportschool en ’t Zaans Stationnetje willen naar het Weiteveen
, waar momenteel een skatepark, een Jongeren Ontmoetingsplek en een pannakooi aanwezig zijn. Het grootste deel van het terrein ligt echter braak. Freekids keert in januari terug naar de oude plek en vestigt zich in De Zaanse Helden.

Rietvink

De Rietvink zit nu aan de P.A. van Meverstraat in gebouwen die hoognodig gerenoveerd en gemoderniseerd worden. Dit kan pas starten als de school is verhuisd naar de Houtveldweg. Basisschool De Dijk West krijgt vervangende nieuwbouw en zal tijdelijk ondergebracht worden in de nieuwbouw van IKC De Rietvink.
screenshot 20240419 105406
't Zaans Stationnetje was oorspronkelijk gevestigd aan wat nu de nieuwbouwlocatie van de Tijdgeest aan het Ebbehout is. In de afgelopen jaren zijn er diverse vergunningaanvragen geweest voor zowel tijdelijke als permanente huisvesting aan het Weiteveen. Deze hebben echter niet geleid tot een onherroepelijke vergunning en de start van de bouw. De sterk gestegen bouwkosten speelden de onderneming parten. 't Zaans Stationnetje huurt op dit moment de containers die zij gebruiken van ontwikkelaar SVE van de Tijdgeest, maar dat contract loopt per 28 februari 2025 af in verband met de bouw van de school. Een oplossing is dus nog niet gevonden.

Bomenkap

Voor de bouw van de sportschool zullen in totaal 35 bomen worden gekapt, waarvoor een kapvergunning is verleend inclusief een herplantplicht. Voor de bomen is een voorlopig herplantplan gemaakt om ze terug te plaatsen op het terrein. De pannakooi en JOP worden ook op een andere plek op de Weiteveen geplaatst. Er is bezwaar ingediend tegen de kapvergunning en daarom is de uitvoering van de kap gekoppeld aan de afgifte van de omgevingsvergunning voor de bouw van de sportschool.
Onderdeel van het bouwrijp maken van de grond is het ophogen. Dit neemt enkele maanden in beslag, inclusief het inklinken. Het bouwrijp maken is pas mogelijk na de kap van de bomen. Omdat de omgevingsvergunning nog niet verleend is en er risico is op bezwaar tegen de vergunning vanuit de omgeving, is er een aanzienlijke kans dat de sportschool niet op tijd kan verhuizen en wordt daarom - parallel aan de nieuwbouw - gezocht naar een nieuwe, tijdelijke locatie om sluiting te voorkomen. Deze locatie is nog niet gevonden.