Exploitant gevonden voor camperplaats; aanleg vertraagd

jun 26 , 11:50 Actueel
screenshot 20240626 114554
De beoogde camperplaats aan de Doctor H.G. Scholtenstraat in Zaandam heeft een exploitant , maar door een verandering in de planning wordt de opening pas voorafgaand aan het toeristenseizoen van 2026 verwacht in plaats van een jaar eerder.
Er blijkt meer tijd nodig te zijn om een paar essentiële zaken beter in beeld te brengen, zoals het verkennen van een alternatieve ontsluiting voor het verkeer. Er is tot nu toe uitgegaan van het gebruik van de bestaande verkeersontsluiting via de Doctor H.G. Scholtenstraat, maar ingediende zienswijzen hebben geleid tot een heroverweging. Met enkele maatregelen kan volgens het college een situatie worden gecreëerd die voldoende veilig is. Onder meer de aanwezigheid van een recyclebedrijf met veel zwaar verkeer zorgde voor wat hoofdbrekens.
screenshot 20240626 114442
Naast vrachtwagens die de hele dag aankomen en keren op de smalle weg rijden ook heftrucks op en af naar de bedrijfsonderdelen die zich weerszijden van de weg bevinden. Door het beperkte zicht door smalle bochten zorgt dit voor onveilige situaties. In de huidige situatie is dit al een probleem. De weg die ooit is aangelegd als oprit voor het recyclebedrijf, wordt door de jaren heen door steeds meer medegebruikers zoals bezoekers van het dierenasiel en de hondensportverenigingen gebruikt. Ook de dierenambulance gebruikt de weg en is het wenselijk dat deze altijd een goede doorgang heeft. Met de komst van de camperplaats zou de situatie ter hoogte van het recyclingbedrijf alleen maar problematischer worden.

Via het Kuilpad

Het voorstel vanuit de zienswijze is om een alternatieve ontsluiting te realiseren via het Kuilpad door een brug aan te leggen over de watergang te noorden van de camperplaats. Ook de toekomstige exploitant is van mening dat deze alternatieve ontsluiting leidt tot een betere verkeerssituatie, schrijft het college aan de gemeenteraad. De route via het Kuilpad is volgens hem een stuk logischer. Volgens Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is een brug of duiker mogelijk, mits deze doorvaarbaar is.

Bodemversterking

De geschatte kosten voor de aanleg van een brug zijn circa 250.000 euro, die op de één of andere manier terugverdiend moeten worden. Daarnaast heeft geotechnisch onderzoek de noodzaak van bodemversterking aangetoond. De gemeente gaat de grond bouwrijp opleveren aan de exploitant en die eerst voorzien van een laag schoon zand. De dikte van deze zandlaag heeft een grote invloed op de financiële raming en daarmee op de business case voor de exploitant. Eén en ander wordt nu in kaart gebracht middels een vervolgonderzoek.