Petitie voor cameratoezicht op stations langs de Zaanlijn

Foto: Google Street View

Martin Kreekel van de kiosk Martin’s Broodjes en Boontjes op het station Krommenie-Assendelft is een petitie gestart voor cameratoezicht op de stations langs de Zaanlijn.

Hij schrijft: ‘Donderdag 11 januari 2018 was er weer een geweldsdelict op station Krommenie-Assendelft waarbij de verdachte met de trein richting Amsterdam vertrok en het slachtoffer in paniek achterbleef. Aangifte bij de politie leert dat deze zonder beeldmateriaal weinig kan doen. Mer andere woorden: met adequate camerabeveiliging hadden we het slachtoffer kunnen helpen.’

In de 3,5 jaar dat Kreekel kioskhouder is op het station zijn er volgens hem meerdere geweldsdelicten, vernielingen, ongelukken, diefstallen en vernielingen van fietsen geweest. Naar aanleiding daarvan kwam de politie meermalen bij hem langs voor camerabeelden, maar ‘helaas staat de Algemene Politie Verordening van de gemeente Zaanstad mij niet toe om camera’s (en detectielampen) op te hangen buiten mijn eigen winkelruimte’. Daar wil hij verandering in brengen.

‘Veiligheid voor privacy’

‘Ik verzoek u om deze petitie te tekenen en te delen zodat we gezamenlijjk de gemeentepolitiek ervan kunnen overtuigen dat voor ons goedwillende burgers privacy zwaarwegend is, maar de veiligheid van onze medeburgers, onzelf en onze eigendommen zwaarder weegt.’

De kioskhouder voegt daar nog aan toe dat camerabeelden binnen veertien dagen worden overschreven en alleen opvraagbaar zijn door politie en justitie. De camera’s moeten zowel de stations als de fietsenstallingen veiliger maken.

Handtekeningen voor college, NS en Prorail

Hij wil de verzamelde handtekeningen aanbieden aan burgemeester en wethouders van Zaanstad en aan de directies van de NS en Prorail, zodat die samen actie kunnen ondernemen.

U vindt de petitie hier.

 

'

Reacties

article
9988
Kioskhouder station Krommenie-Assendelft start petitie voor cameratoezicht langs de Zaanlijn
Martin Kreekel van de kiosk Martin’s Broodjes en Boontjes op het station Krommenie-Assendelft is een
https://zaanstad.nieuws.nl/actueel/9988/petitie-cameratoezicht-op-stations-zaanlijn/
2018-01-13T16:42:32+01:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/389/2018/01/13164039/station-assendelft-krommenie.png
Actueel