Ondernemers Rozengracht vrezen de ondergang bij bouw woontoren

Foto: Gemeente Zaanstad

Ondernemers aan de Rozengracht vrezen dat ze ten onder gaan aan de voorgestelde bouw van de 54 meter hoge Rozengrachttoren.

Hun woordvoerster mevrouw Tanriseven, eigenaresse van buurtsuper en halal slagerij Ali Baba, vertelde raadsleden gisteren dat zij en drie collega-ondernemers de klap die ze kregen door de herinrichting van de straat vier jaar geleden nauwlijk te boven zijn, en dat ze een tweede bouwput voor de deur zakelijk niet zullen overleven.

Waardedaling onroerend goed

De winkelierster heeft een dubbel probleem, want zij woont ook op de Rozengracht en vreest als particuliere huiseigenaar voor inbreuk op de privacy, minder daglicht, een verpest uitzicht, windhinder en als optelsom van al die negatieve effecten een waardevermindering van het huis. Voor zowel haar woongenot als haar zaak voorziet ze minstens achttien maanden lang – ‘twee jaar lijkt waarschijnlijker’ – overlast door bouwverkeer en voor de deur gestalde zware machines.

Permanente overlast en omzetdelving

Tanriseven en de ondernemers van Toko Gembira, Umsu PC en Poolse Delicatessen Huzar vrezen permanente overlast tijdens de bouw van de woontoren en een gevoelige omzetdelving. Wat dat betreft deden ze slechte ervaringen op tijdens de herinrichting van de straat, toen ze mensen moesten ontslaan om het hoofd boven water te kunnen houden.

Verplaatsing markt

En dan is er de verplaatsing van de markt naar de Vinkenstraat, die volgens de inschatting van veel marktkooplieden permanent zal blijken te zijn. De markt zorgt nu nog voor extra omzet voor de winkeliers, en die zijn ze dus straks sowieso al kwijt.

Net als andere insprekers deelde Tanriseven in het Zaanstad Beraad ook haar zorgen met de raadsleden over de toenemende parkeerdruk na de totstandkoming van de woontoren. Die zou in eerste instantie 30 meter hoog worden, maar nu is er sprake van een gebouw van 54 meter hoog – ‘zo hoog als de Brandaris’- met 40 woningen.

Compensatie of verhuizen

Zijn er bij 30 meter dan minder zorgen, wilde onafhankelijk raadslid Maikel Kat weten. Tanriseven zag ook die optie al somber in, maar ‘hoe hoger de flat wordt, hoe langer het duurt’. Zij ziet voor zichzelf en de andere ondernemers wel iets in voorschot-nadeelcompensatie of in de verhuizing naar een andere plek. Als er maar een oplossing komt: ‘Wij willen gewoon lekker draaien.’

‘Amsterdamse vraag’

Bewoner J.T.van Haasen van de Czaar Peterstraat, die de toren pal achter zijn huis krijgt, had met name moeite met het feit dat het om 40 luxe apppartementen en penthouses zou gaan ‘om aan de Amsterdamse vraag te voldoen’, terwijl Zaankanters buiten de boot vallen. Hij zei in de Russische Buurt zo een aantal locaties te kunnen aanwijzen om 40 woningen in een voor lokale woningzoekenden toegankelijkere prijsklasse te kunnen bouwen.

Van Haasen introduceerde ook het begrip ‘dominotoren’, omdat het gebouw een keten van opeenvolgende problemen zou veroorzaken: extra verkeer voor het juist verkeersluw gemaakte centrum, extra parkeerproblemen omdat de Rozengrachtgarage overdag door de poller alleen met een enorme omweg te bereiken is, een verplaatsing van de busroute naar de Westzijde waar twee bussen elkaar na de herinrichting niet meer kunnen passeren etcetera.

Inspraak

Misschien nog wel het meest verontwaardigd was de Zaandammer echter over het feit dat hij nooit enige reactie van de gemeente kreeg op de door hem ingediende zienswijze over de toren. Daar kwam vanuit de raad begrip voor: als het zo gaat is er iets mis met de inspraak van burgers.

Fractievoorzitter Marc Wit van het CDA merkte nog wel fijntjes op dat er naar zijn mening achttien goedkopere woningen in de Rozengrachttoren komen, maar dat kon de inspreker niet overtuigen: logisch dat die minder duur zijn wanneer je op de muren van wat eens V&D was moet kijken!

Reikwijdte impact

Bewoonster L. Baas van de Czaar Peterstraat was ook al helemaal klaar met de afwezigheid van inspraak: zij zou geen belanghebbende zijn omdat haar woning niet direct aan de bouwplaats grenst. Omdat er een rijtje winkels met bovenwoningen tussen zit, ‘samen niet meer dan tien, hooguit twaalf meter hoog,’ klonk het verontwaardigd.

Ook Baas oogstte bijval van raadsleden: een dergelijke toren heeft een grotere impact dan alleen in de directe omgeving. Ook deze inspreekster had het overigens over bemiddelde kopers van buiten de gemeente als doelgroep voor de 40 woningen.

Geen profijt

Een typering die eerder al door de eigenaresse van Ali Baba doeltreffend werd neergezet na de vraag van Marc Wit of zij met haar winkel na de voltooiing van de woontoren niet juist profijt zou hebben van de nieuwe buurtbewoners: ‘Nee. Dat zijn dure huizen. Daar komen Amsterdammers met weinig tijd die hun inkopen doen via internet.’ Niet haar soort klanten, wilde ze maar zeggen.

Reacties