Plan voor herinvoering havo op het Saenredam College

Foto: Google Street View

Het Saenredam College in Zaandijk wil weer een havo-afdeling opzetten en een deel van het vmbo afstoten. Die verandering zou in het schooljaar 2019/2020 in moeten gaan, meldt Dagblad Zaanstreek vandaag.

Het college van bestuur van de scholenkoepel OVO Zaanstad, waar zeven scholen onder vallen, heeft het plan gelanceerd, maar ook burgemeester en wethouders van Zaanstad moeten er nog hun goedkeuring aan hechten. In 2007 werden de havo- en vwo-takken juist afgestoten op het Saenredam omdat er te weinig leerlingen waren. Nu trekt dat aantal door de hele gemeente aan en komen er juist minder aanmeldingen binnen voor het vmbo.

Op dit moment biedt het Saenredam College alle leerwegen van het voortgezet middelbaar beroepsonderwijs aan. De bedoeling is om vanaf de zomervakantie van 2019 de basisberoepsgerichte- en kaderberoepsgerichte leerweg laten vervallen. Het beroepsgerichte profiel Dienstverlening en producten zal dan worden overgeheveld naar het Trias in Krommenie. De theoretische leerweg, ofwel de mavo, blijft behouden.

Door de herverdeling moeten zo’n 70 leerlingen overstappen naar een andere school. Zij worden vervangen door 90 havisten. OVO garandeert dat leerlingen in leerjaar 2, 3 en 4 van de beroepsgerichte leerwegen hun eindexamen op het Saenredam kunnen doen.

Rector St. Michaël College niet blij

Rector Elly van Eerden van het St. Michaël College aan de Leeghwaterweg in Zaandam reageert in het NHD negatief op de plannen van het OVO en het eenzijdig opzeggen van het regionaal huisvestingsplan dat de scholen voor voortgezet onderwijs samen opstellen. Het Michaël is een zelfstandige organisatie met een eigen bestuur. Alle schoolbesturen in de Zaanstreek overleggen over de huisvestingsbehoefte met de gemeente en aan de hand daarvan wordt de capaciteit per school bepaald. Bij te veel aanmeldingen wordt geloot.

Reacties