Heemschut achter actie om Pont-kantoor te behouden

Foto: Google Street View

Onze stuurgroep Prins Hendrikkade Zaandam krijgt steun van de Erfgoedvereniging Bond Heemschut in de strijd tegen de sloop van het voormalige kantoorpand van Koninklijke Houthandel William Pont aan de Badhuisweg op Het Eiland. Eigenaar Rochdale wil het vervangen door twee woontorens met in totaal 120 sociale huurwoningen.

De stuurgroep wil het al jaren leegstaande gebouw vergroten en ombouwen tot woningene. Een quickscan door de architectuurhistoricus Joosje van Geest wees uit dat het Pont-kantoor belangrijke cultuur-en architectuurhistorische waarden vertegenwoordigt en Heemschut is het met die conclusie eens, staat in een brief van  Monique de Loos van deze laatste organsatie aan de stuurgroep: Heemschut heeft waardering voor de zorgvuldigheid waarmee het rapport is opgesteld.

Laatste verwijzing

Het Pont-kantoor is niet alleen een voorbeeld van wederopbouwarchitectuur in de Zaanstreek. De Loos wijst ook op de ‘enorme cultuurhistorische waarde gezien het feit dat dit het allerlaatste overgebleven gebouw is op het Eiland in de Voorzaan dat herinnert aan de rijke historie van houtimporteurs’. Die referentie aan het verleden behouden wordt door de erfgoedvereniging dan ook toegejuicht. De gemeenteraad is vooralsnog in meerderheid voor de bouwplannen van Rochdale ten koste van het kantoor.

Houthandel C. Dekker

Dat ook het voormalige hoofdkantoor van Houthandel C. Dekker – later BAM-kantoor -aan de Provincialeweg in Zaandam op de nominatie staat voor sloop leidt bij de bewoners van de Prins Hendrikkade tot de verzuchting dat het lijkt alsof het belangrijke hout-verleden van Zaandam steeds wordt uitgewist, ’terwijl Zaanstad zich juist profileert als ‘hoofdstad van de houtbouw’.

Reacties

Cookieinstellingen