Oude BAM-kantoor in te slechte staat voor woonfunctie

Het pand is rijp voor sloop.
Foto: Google Street View

De al jaren leegstaande kantoorvilla op het voormalige BAM-terrein aan de Provincialeweg in Zaandam mag wat het college betreft worden gesloopt om plaats te maken voor 67 appartementen in het plan Overtuinen. De woningen krijgen oppervlaktes van 40 tot 80 vierkante meter in verschillende prijsklassen, oplopend van 185.000 tot 215.000 euro voor de goedkoopste tot 350.000 euro.

Een sfeerbeeld van de aansluiting op de bestaande bebouwing. Bron: FKG Architecten aan de Zaan

 

Het bestaande pand dat bijna een eeuw geleden werd gebouwd voor Houthandel C. Dekker en dat in WO II gebuik was als hoofdkwartier van de Binnenlandse Strijdkrachten is in een te slecht staat om te worden getransformeerd tot woningen. De nieuwbouw in De Kroon wordt aangepast aan het veranderende klimaat, met vaker weerextremen. De platte daken worden als grasdak ingericht, wat ook bijdraagt bij aan de waterberging. Het binnengebied is autovrij en krijgt zo veel mogelijk een groene inrichting om hittestress te verminderen. Dit wordt in nog nader uitgewerkt. Mochten er groen in bakken worden gebruikt dan worden deze op een zodanig beregeningssysteem aangesloten dat aanvullende toevoer van kraanwater overbodig zal zijn, bijvoorbeeld door dhet opvangen van het dakwater.

Bodemverontreiniging

Onderzoek van de bodem heeft verontreiniging met zware metalen aangetoond, die is ontstaan door
historische bedrijfsactiviteiten die al jaren geleden zijn gestaakt en door het ophogen van het terrein en dempingen tussen 1958 en 1978. De zwak tot matig sintelhoudende zanderige bodemlagen en veenlagen in de ondergrond zijn matig verontreinigd met nikkel en in lichtere mate met zware metalen. De bovengrond van het binnenterrein en de parkeerplaatsen is licht verontreinigd met PCB en het grondwater is met barium. Er is geen asbest aangetoond. Ook is een zwaarvervuilde bodemlaag met vliegas aangetroffen. Deze bestaat uit een zwart, gravelachtig materiaal met olieresten. Deze onderzoeksresultaten zitten de afgifte van een bouwvergunning echter niet in de weg.

 

De nieuwbouw verwijst naar de houtzagerijen met de loods in het midden die ooit op deze plek stonden en naar markante modernere gebouwen aan de Provincia en met een kleiner volume aan de kant van de Marga Klompéstraat. Voor de bouw daarvan is ontheffing gevraagd en verleend in het kader van de Wet natuurbescherming voor twee broedparen van gierzwaluwen op de bouwplaats. Die moeten tijdelijke vervangende nesten krijgen binnen een straal van 100 tot 200 meter van de bestaande nesten. Met de sloop moet voor half april begonnen worden omdat de nieuwe nesten er al moeten zijn voordat de gierzwaluwen terugkeren van hun overwintering in het zuiden. In de nieuwbouw dienen ook nestplaatsen te komen. Er zijn geen vleermuizen gespot.

Parkeren

Het project De Kroon betreft krijgt 35 appartementen met een oppervlakte tot 50 vierkante meter en 32 met een oppervlakte van tussen 55 en 80 vierkante meter. Onder de gebouwen wordt op eigen terrein een parkeergarage gerealiseerd met plek voor 35 auto’s en acht deelscooters voor gezamenlijk gebruik. Voor de kleine starterswoningen maakt de ontwikkelaar gebruik van de mogelijkheid om deze woningcategorie te ontheffen van de parkeereis voor bewoners. De woningen worden daarmee uitgesloten van een aan het adres gekoppelde parkeervergunning. In de Mauritsstraat zelf komen geen openbare parkeerplaatsen en ook is parkeren op straat niet toegestaan in de nieuwe situatie.

De startersappartementen hebben met de ontheffing een parkeernorm van 0,3 wel ruimte voor bezoekers die met de auto komen. De overige appartementen hebben volgens het beleid een parkeernorm van 0,8. De totale parkeervraag is daarmee 36 parkeerplaatsen. Met slechts 35 plekken in de parkeerkelder is afgesproken om het tekort van één plaats te compenseren met tenminste één deelauto.

Reacties

Cookieinstellingen