Torens Badhuisweg krijgen vooralsnog steun raadsmeerderheid

Foto: Rochdale

Het plan voor 120 sociale huurwoningen in twee torens op Het Eiland is weer wat concreter geworden nu de gemeenteraad met een nipte meerderheid een positieve zienswijze heeft afgegeven over het Ruimtelijke Programma van Eisen. Een defititief besluit valt pas bij beoordeling van het nog te schrijven bestemmingsplan, en daar gaat de gemeente nog een kluif aan krijgen. Want omwonenden morren en een deel van de raad al evenzeer.

De doelgroep voor de nieuwbouw van corporatie Rochdale zijn starters op de huurmarkt en alleenstaande doorstromers of tweepersoonshuishoudens, benadrukte wethouder Songül Mutluer, daarmee het breed levende misverstand wegnemend dat de torens een soort permanente Studio City zullen worden. Wél 100 procent sociale huur, en daar zijn de huidige Eilandbewoners en ook de PvdA en PVV huiverig voor omdat zij liever een gemêleerde groep zien qua inkomen.

De verhuur gaat via WoningNet en Mutluer wil kijken of ze het voor elkaar kan krijgen dat zoveel mogelijk inwoners van Zaanstad – waaronder ouderen die al op Het Eiland wonen – voorrang kunnen krijgen. Dat betekent dan wel dat zij bij andere projecten achteraan zullen staan, want een gemeente mag wettelijk per jaar niet meer dan 30 procent van haar nieuwe huurwoningen reserveren voor eigen inwoners. In de praktijk komt het totale aantal binnenstedelijke verhuizingen overigens uit rond 70 procent, zei Mutluer.

 

Bewoner en provinciaal politicus en senator van Forum voor Democratie Johan Dessing was één van de insprekers voorafgaand aan de discussie in de raad en hij hintte op niet nader gespecificeerde ‘belangen buiten de woningnood’ voor het ‘op niet-democratische wijze doordrukken van een hoofdpijndossier’. ‘Terug naar de tekentafel’ voor een realistische woonmix om de sociale cohesie in stand te houden, was zijn advies. Bewoners van de tegenovergelegen Prins Hendrikkade maken zich sterk voor het Pont-gebouw dat gesloopt gaat worden en willen daarin woningen maken, met naastgelegen hoogbouw om toch het gewenste aantal appartementen te halen. Behoud en bescherming van het uit cultuurhistorisch perspectief waardevolle Pont-gebouw staat ook bij het CDA, DZ en de PVV hoog op de wensenlijst.

Participatie

Dat bewoners zich niet gehoord voelen is een terugkerend item in de Zaanse politiek en ook nu vielen weer de termen dovemansoren en schijnparticipatie. Denk is er klaar mee en ging alleen al om die reden niet akkoord met het Ruimtelijke Programma van Eisen. De VVD is bij elk woningbouwproject bezorgd over het tekortschietende aantal parkeerplaatsen en droeg de wethouder op om bij Rochdale te informeren naar de mogelijkheid om boven de voorziene parkeerplaatsen een extra parkeerdek te maken, dat ook weer worden weggehaald als blijkt dat die ruimte niet langer nodig is. De door het project oplopende parkeerdruk is één van de grootste zorgen in de buurt.

Erfgoed

Raadslid Hans Kuyper van erfgoedpartij Rosa sprong niet in de bres voor het Pont-gebouw en legde uit dat geen van de erfgoedverenigingen heeft gevraagd om bescherming van het pand, in tegenstelling tot hetgeen speelt rondom de Beatrixtoren. ‘We moeten idealen tegen elkaar afwegen,’ aldus Kuyper, en in dit geval is ‘met pijn in het hart voorrang gegeven aan wonen’. Ook de PvdA, GroenLinks, De Socialisten, de Partij voor de Dieren, de Partij voor Ouderen en Veiligheid, D66 en de ChristenUnie schaarden zich achter het uitgangspunt, terwijl Democratisch Zaanstad eerst nog wat schriftelijke vragen gaat formuleren om onduidelijkheden weg te nemen.

Openbaar vervoer

Voor veel fracties is nog wel een punt dat Het Eiland verstoken is van openbaar vervoer, terwijl de nadruk steeds meer komt te liggen op het ontmoedingen van autobezit. GroeneLinks komt daarover nog met een motie. Evert Hartog (De Socialisten) maakte daarbij de kanttekening dat dit regulier OV moet betreffen en geen door vrijwilligers uitgevoerde buurtbus.

 

Songül Mutluer is blij met één van de weinige projecten met 100 procent sociale huurwoningen en dat op een mooie plek in een wijk met heel weinig sociale huur. Naar parkeren is nader onderzoek gedaan, zei zij, rekening houdend met het aantal woningen maar ook met deelauto’s en daar kwamen 67 parkeerplaatsen uit. Ze wil gaan bekijken of het mogelijk is om voorrang geven te geven aan ouderen in de wijk, desnoods met wat speelruimte wat betreft de huurgrens. In de 20 doelgroepenwoningen komen tien jonge moeders te wonen met begeleiding en wellicht ook tien ouderen. Het plan van Rochdale zit zodanig in elkaar dat schuiven met ruimte om naast kleine ook grotere appartementen te kunnen creëren onmogelijk is, vertelde Mutluer ook

Er komt geen horeca in de gebouwen, maar in één van de torens wel een ontmoetingsruimte. Er is een tijdelijke vergunning verleend voor horeca in de jachthaven en in de nieuwe wijk aan de Houthavenkade is ook horeca gepland. De kade langs de Zaan wordt na de oplevering van de nieuwbouw voor iedereen toegankelijk. Een van de woonblokken wordt voor een deel boven de Zaan gebouwd, maar de huidige route onder de William Pontbrug blijft gewoon gehandhaafd.

 

Cookieinstellingen