Rijk wil hogere geluidsschermen A8 niet betalen

Foto: Google Street View

Als Zaanstad hogere schermen langs de A8 wil bij de Coenbrug zal Rijkswaterstaat die er graag neerzetten – mits Zaanstad de rekening van zo’n twee miljoen euro betaalt. Dat las voormalig D66-raadslid Rob Karst onlangs tot zijn verbazing in een brief uit juni 2019 van de toenmalige minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen aan het college.

Er is in te lezen dat de huidige geluidsschermen qua hoogte voldoen aan alle wettelijke eisen en dat de kosten voor hogere barrières tegen het lawaai en de uitstoot van het wegverkeer daarom door de gemeente gedragen moeten worden. Karst was daar graag veel eerder van op de hoogte geweest, maar pleit er donderdagavond als inspreker in de raad voor om de verbetering dan maar zelf te betalen, ten behoeve van de inwoners van Koog. Die doen ale jaren verwoede pogingen om de leefbaarheid rondom de Coenbrug te verbeteren en het verkeer zal volgens een provinciale studie nog verder toenemen omdat ten westen en ten noorden van Zaanstad meer dan 100.000 woningen bijgebouwd worden.

Mosterd na de maaltijd

Veel van deze nieuwe bewoners zullen dagelijks naar de regio Amsterdam en over de Coenbrug reizen, verwacht Karst. ‘De overlast voor de bewoners zal dus nog verder gaan toenemen.’ In oktober 2021 stuurde hij samen met de toenmalige collega raadsleden Christa Neefjes van de ChristenUnie, Marc Wit van het CDA, Jan de Laat van GroenLinks en René Tuijn van de PvdA een open brief aan de gemeente, de provincie, de Tweede Kamer en Rijkswaterstaat om te pleiten voor hogere schermen, zich allen niet bewust van het standpunt van de minister. En het nieuwe kabinet lijkt daar niet anders tegenaan te kijken.

 

Reacties

Cookieinstellingen