Wethouder met Wormerland in gesprek over afvaltoerisme

Een container in Wormerland.
Een container in Wormerland.
Foto: Facebook

Wethouder Gerard Slegers gaat in gesprek met zijn collega Harold Halewijn in Wormerland over het afvaltoerisme in het grensgebied van de twee gemeenten. Sinds in Wormerland het restafval dat naar een container wordt gebracht per klepopening moet worden afgerekend, worden er meer zakken gedumpt in Zaanstad.

De VVD signaleerde het probleem en stelde er afgelopen week vragen over, ook al omdat Zaanstad opdraait voor de kosten van het opruimen. In afwezigheid van Slegers vertelde diens collega Rita Noordzij dat Wormerland Zaanstad vooraf niet op de hoogte heeft gebracht van de veranderingen in het beleid van Wormerland, hoewel de gevolgen evoor bijvoorbeeld Wormerveer te voorzien waren: ‘Extra tarieven hebben  altijd gevolgen in de openbare ruimte, dat is een bekend gegeven,’ zei zij. Ook in Wormerland zelf zal dat te merken zijn en in het ergste geval eveneens in de natuur. Zaanstad gaat de dumpingen te lijf door zakken te doorzoeken op adresgegevens en er komen in het grensgebied extra controlerondes op bijgeplaatst huishoudelijk afval. De kosten van deze inzet staan ook op de agenda bij het overleg met Wormerland.

Betere afvalscheiding

Wormerland wil met de betaling per klepopening inwoners een zetje geven richting een betere afvalscheiding. Alleen voor restafval moet worden bijbetaald: de kliko’s voor GFT, papier en plastic en drankenverpakkingen worden nog steeds ‘gratis’ geleegd. Eind deze maand moet duidelijk worden wat de eerste twee maanden met het nieuwe systeem hebben opgeleverd. Duidelijk is al wel dat niet iedereen 100 procent op de hoogte is van de spelregels: zo werd begin januari een lading GFT afgekeurd omdat er te veel vuilniszakken in zaten. Nadere bestudering leerde echter dat het goede afval in een verkeerde plastic zak was gedaan. Wormerland gaat dat de bewoners van de hoogbouw nog eens uitleggen met een extra brief en een rolletje bio-afbreekbare zakjes, schreef Halewijn op Facebook.

Omdat veel ouderen de zakken van 60 liter te zwaar blijken te vinden wordt momenteel onderzocht op welke locaties dit vooral speelt en of de trommels die zijn berekend op 60 liter daar vervangen kunnen worden edoor kleinere, van 30 liter. Ook de betaling voor een klepopening wordt dan gehalveerd. In een paar straten waar de GFT-inzameling te wensen overlaat worden extra groene kliko’s uitgedeeld.

Reacties

Cookieinstellingen