POV en VVD zien stikstofspook alweer boven projecten hangen

Komt de volledige openstelling van de busbrug in het gedrang?
Foto: Google / Barée de Kruijf

Zowel de POV als de PVV zitten met vragen over het salderen van stikstof. De eerste partij vraagt zich af hoe een recente uitspraak over de Amercentrale zich verhoudt tot onder meer de vervanging van de Zaanbrug en de tweede zet vraagtekens bij het gebruiken van vergunde stikstofruimte voor een allang gesloten fabriek voor de openstelling van busbrug De Binding.

De rechtbank Oost Brabant vernietigde op 8 december de natuurvergunning van de Amercentrale in Geertruidenberg, die veel te veel stikstof mocht uitstoten. Het gaat om een energiecentrale die draait op steenkool en biomassa en waarvan volgens de rechter ‘significante negatieve effecten op de beschermde Natura 2000-gebieden niet kunnen worden uitgesloten’. De uitspraak kan grote gevolgen hebben, want de van tafel geveegde procedure is bepaald niet uniek: veel bedrijven hebben vergunningen waarmee ze meer stikstof mogen uitstoten dan ze nu doen en waarmee handeltjes mogelijk zijn om elders projecten ‘stikstofbestendig’ te kunnen uitvoeren. Dat is het zogenoemde salderen.

‘In deze zaak rekent de rechtbank af met de praktijk waarmee voor het mogelijk maken van projecten in feite onbeperkt kan worden gesaldeerd met eerder vergunde en niet-benutte emissieruimte,’ schrijft fractievoorzitter Harrie van der Laan in schriftelijke vragen. Hij is nieuwsgierig naar de gevolgen van het vonnis voor de busbrug, de Zaanbrug en ook voor in het vat zittende woningbouwplannen.

De Binding

VVD-raadslid Tjeerd Rienstra wil morgenavond al uitleg van het college over de constructie waarbij stikstofruimte van de voormalige meelfabriek van Meneba in Wormerveer wordt weggestreept voor de aanpassingen aan de rondweg in Westerkoog. Die laatste zijn nodig 24-uurs openstelling van de busbrug voor het autoverkeer. In het Noordhollands Dagblad werden onlangs grote vraagtekens bij deze papieren exercitie gezet en Rienstra is daar kennelijk van geschrokken. Hij wil ook weten of de – niet door het college omarmde – weg binnendoor Westerkoog op dezelfde stikstofhindernissen zou zijn gestuit.

Reacties

Cookieinstellingen